SIGLogo(t)
3 Genezen, hoe werkt dat?

Deel 3

Genezing & Zelfgenezing

Her-stel van be-leving

Deel 1 liet zien dat je lichaam is ontstaan als deel van het ontstaan van het universum.

Deel 2 maakte expliciet dat je in je leven aldoor leeft met vrije keuze: en het daarmee leren omgaan.

Deel 3 brengt nu in beeld dat je daardoor ook de keuze hebt om je lichaam te leren begrijpen en verzorgen.

    Hoe dat het beste gaat is het beste te begrijpen door te zien hoe ons lichaam dat van nature al doet. Dat leidt tot een verrassend plaatje. Je lichaam blijkt geen Anatomie te zijn, en zelfs niet de Fysiologie waardoor het gevormd wordt. Ook het Regelsysteem dat de fysiologie afstemt met onze omgeving is niet wat ons lichaam opbouwt. In ons lichaam is er een “psycho-immunologisch systeem”, waarin ons lichaam wordt opgebouwd vanuit de samenhang die we ervaren in en met onze omgeving. Daarbij speelt mee dat we die samenhang op verschillende niveaux van bewustzijn beleven.

Deel 4 toont technieken bij die daarbij zijn te gebruiken.

[Genezing en Zelfgenezing]
[(Zelf)Genezen, hoe werkt dat?]
[Her-kennen van je zelfgenezend vermogen]
[Leren omgaan met het (zelf)regelsysteem]
[Betrokkenheid be-leven]
[Het gaat niet om ziekte]
[ZiekteGenezingStadia]
[Onze beleving van Bewustzijn]
[Handelen op basis van Reflexen]
[Wat de geneeswijzen ons leren]
[Voorbeelden van Behandelmethoden]
[Homeopathie]
NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: