SIGLogo(t)
2 Gezondheid, wat is dat?

Deel 2

Gezondheid

De samenhang van het deel in het geheel

Deel 1 liet zien dat je lichaam is ontstaan als deel van het ontstaan van het universum.

Deel 2 gaat in op de manier waarop die integrale samenhang ook in ons lichaam is te her-kennen.

  Ons lichaam is ontstaan uit de celdeling van één levende cel.
  Die cel is ontstaan uit de fusie van je miljarden voorouders.
  Via onze voorouders zijn we allemaal verbonden.
  Elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid.
  Ons lichaam toont dat we met alle vormen van leven zijn verbonden.
  Mens, dier, plant en cel, zijn in ons lichaam te her-kennen.
  In ons lichaam is te zien hoe informatie met materie is verbonden.
  Centraal in het verhaal staat onze be-leving van Vrije Keuze.
  Vrije Keuze onderscheidt leven van dode materie.
  In ons leven leren we allemaal van/door het leren van fouten.
  Ons lichaam geeft ons de feedback om zo te leren leven.
  Elke mens is response-able schepper in de schepping.

Deel 3 stelt voor dat je die integrale lichaamssamenhang kan be-leven

Deel 4 toont technieken bij die daarbij zijn te gebruiken.

[Integriteit]
[Gezondheid, wat is dat?]
[De vergelijking van gezondheid]
[Balans in Schepping]
[Oorzaak en/of gevolg]
[Vier vormen van Causaliteit]
[Het Dashboard van je lichaam]
[Alarmsignalen]
[Angst, Pijn, Depressie, Dood]
[Gezond Gevoel]
["Voel je Goed"]
NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: