SIGLogo(t)
Gezondheid, wat is dat?

Gezondheid is eenvoudig te definiëren: het deel is vitaal deel van het geheel.
Gezondheid is de beleving van je integrale samenhang met het uniVersum.
Ben je daarvan ontkoppeld - “van god los” - dan ben je ziek.
Herstel je die integrale integratie, dan ben je weer beter.

Gezondheid is heel expliciet te beschrijven: als de Boom van Leven en de Boom van Kennis.
Dit heeft te maken met de celdeling. Technisch heet dat ‘een Beslisboom’.
In het delen van de cellen zien we dat elke stap gebeurt in afstemming met de omgeving.
Dit is ook te zien in het samenspel tussen Leven en Kennis, in het (leren omgaan met) Keuze.

  • Je eerste cel is deel van het geheel; het uniVersum, buitenste-binnen.

Wanneer de Zygote zich vermenigvuldigt, door zich te delen, ziet dat er – in de tijd – uit als een rivier die zich vertakt. Het heeft de vorm van een boom. Technisch heet het een Beslisboom. In het delen van de cellen is er op elk moment een moment dat de cel – in samenspel met de omgeving – er toe komt zich te delen. De celdelingen zijn zo al “in een tekenfilm” te vervolgen. De opbouw van je lichaam is dan te zien als een cel die zich keer op keer vertakt. De vertakkingen van deze Beslisboom vormt de Boom van Leven. Vrij letterlijk ziet de opbouw van je lichaam eruit als een boom – ook als een rivier of een fontein. Het is dit beeld van de opbouw van je hele lichaam uit de delingen van die ene cel die een expliciet een duidelijk beeld geeft van ... gezondheid. Gezondheid is het beeld dat je ziet/beleeft wanneer deze beslisboom van leven intact is.

In contact met de omgeving, geven de cellen die contact hebben met de omgeving hun informatie terug naar de bron. Als het goed is, dan is dat wat er van buiten naar binnen komt, precies hetzelfde, maar omgekeerd, als wat er van binnen naar buiten al 'ontvouwd' was. Op die manier krijgen we binnenin de bevestiging dat het deel inderdaad deel is van het geheel. Dat is de volle beleving van gezondheid. Je beleeft het uniVersum, 'buiten' je, binnenin je; dat heet verlichting. Er is geen enkel verschil, geen enkele frictie of weerstand, tussen wat je in je beleeft en wat je beleeft in je omgeving. De diverse culturen beschrijven dat dit vanzelf gaat als je geen verwachting hebt ten aanzien van je omgeving. “Beginners Mind”, “Zijdet Ghij als Kleine Kinderkens”, enzovoort: als je niet denkt gaat het vanzelf.

Maar, is dat interessant? Leven heeft te maken met leren, van fouten, door fouten te maken, door het maken van beslissingen, op basis van vrije keuze. We hebben dus nog een beslisboom: de Boom van Kennis. Dit is de takkenboel, takkenbende, of in elk geval het systeem van vertakkingen dat ontstaat van elk besluit wat je ooit hebt genomen. Klopt dat, dan sluit dat aan bij de omgeving. Klopt dat niet, dan kan je weer een LevensLes turven; je leert weer, wel-of-niet, van je fouten. Het zijn altijd je eigen fouten; je Boom van Kennis is je eigen aanplant. En je hebt er zelf de verantwoordelijkheid voor. Omgaan met kennis lijkt dus op tuinieren. Fouten zaaien, wieden. Successen zaaien; oogsten. Het hebben van vrije keuze is ingebouwd in ons lichaam. Vanuit de evolutie is gezien dat daar veel tijd en werk in is gestoken; het is duidelijk de bedoeling dat we kunnen kiezen en kunnen leren van fouten. Dat heet Schepping. Wat dat betreft lijkt de mens op het uniVersum als geheel; ook dat is een vorm van Schepping. Als scheppers zijn we deel van het Scheppen; het uniVersum als Schepper. Wij zijn Schepper, het uniVersum is Schepper; dat is hoe de meeste culturen zeggen dat wij en het uniVersum één zijn. We leren daarin allemaal van fouten. Dat maakt de boom van kennis interessant: het geeft ons een directe beleving van leven. De Boom van kennis is de omgekeerde vorm van de Boom van Leven. Als we dat inzien kunnen we de ene spiegelen aan de ander. Als we de Boom van Kennis zien als afspiegeling van de Boom van Leven, dan hebben we – direct – een boom opgezet van Kennis van Leven. Kortom: we hebben directe kennis en beleving van Gezondheid.

    Dat is waar we – zeker voor dit boek – veel aan hebben:
    we hebben, in ons een boom van kennis  van  leven.

In ons leven ervaren we het samenspel tussen ons lichaam en onze omgeving.
De twee zijn elkaar’s tegengestelde: aan de binnenkant van je huid is je lichaam; erbuiten jet uniVersum.
Ons lichaam kunnen we begrijpen in termen van de Boom van Leven: de celdeling vanuit de Zygote, die je hele lichaam vormde.
Onze omgeving kunnen we begrijpen in termen van de Boom van Kennis: de impulsen vanuit de sensor cellen naar de zenuwen, naar de plexus en naar de Hersenen: daardoor vormen de een integraal beeld van onze omgeving.

Ons bestaan kunnen we ervaren als een Boom van Keuze.
De boom van Leven en de Boom van Kennis zijn hetzelfde systeem.

De Boom van Leven kijkt naar de deling van de cellen, vanaf de Zygote.
De Boom van kennis kijkt naar de integratie van informatie in ons lichaam.

Als die twee ‘bomen’ samenvallen, dan beleef je eenheid, heelheid, en gezondheid.
Als die twee ‘bomen’ niet samenvallen dan ervaar je Keuze en de mogelijkheid van Schepping. Dit is de Boom van Keuze.

!
  • Dit is de hele essentie van dit boek:
    dit is de basis van gezondheid, en ziekte.

!

Als de Boom van Kennis samenvalt met de Boom van Leven, dan kan je lichaam je ervaring integreren.
Als de Boom van Kennis niet samenvalt met de Boom van Leven, dan kan je lichaam je beleving niet integreren. Iets zal dan desintegreren: jij.

(Dat is wat de mensheid nu kan leren: als je je omgeving vernietigt, dan zaag je de tak af van de boom waarop je zit en waarvan je leeft)

!

De Boom van Keuze staat ook wel bekend als de Boom van Kwaad/Goed. Goed en Kwaad zijn daarin relatieve begrippen: wat aan de ene kant Goed heet, heet aan de andere kant Kwaad. Waar het om gaat is het inzicht dat wij – door onze betrokkenheid – het verschil tussen beide bepalen. Door onze betrokkenheid te veranderen, verleggen we een grens, en wordt goed tot kwaad of omgekeerd: door onze (inter)actie. In wat we doen kunnen we dus de samenhang versterken of verstoren. Dit is niet alleen zo voor het effect op onze omgeving maar ook voor het effect op ons lichaam.

In het beeld van de boom van kennis en de boom van leven is precies te zien welke contactpunten, communicatiekanalen, functiedomeinen verstoord zijn. Dit brengt direct in beeld waar de basis ligt van ziekte. We kunnen precies na te gaan waar, wanneer, hoe en waarom ziekte ontstaat: door conflict tussen onze beleving van onze omgeving (Boom van Kennis) en het functioneren van ons lichaam (Boom van Leven). Dit is ook de grondgedachte van dit boek: door kennis te hebben over/van het functioneren van ons lichaam, gaan we van nature op een gezonde manier om met ons lichaam en onze omgeving.

!

Dit begrip is uit te breiden tot “de vergelijking van gezondheid”. In de wiskunst is een vergelijking een som met symbolen die zijn geschreven op papier. In het lichaam is de vergelijking de balans tussen de cellen en de omgeving. De cellen moeten intern in balans zijn. Alle cellen samen moeten in balans zijn met de omgeving. Is de balans verstoord, dan sluit wat de cellen doen niet meer aan op de omgeving; of niet meer aan om wat ze doen met elkaar. De samenhang van het lichaam wordt verstoord: er ontstaat ziekte. Valt de samenhang uit elkaar, dan ontstaat dood.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: