SIGLogo(t)
Integriteit

GEZONDHEID is DE SAMENHANG van de CEL in het GEHEEL

In dit deel van het boek verkennen we hoe het lichaam haar eigen samenhang beleeft, kent, bewaakt en bewaard. We kunnen uitgaan van de eerste cel die zich vermenigvuldigt door zich te delen.  Die celdeling is de basis van de samenhang – en gezondheid- van ons lichaam. Als op enig moment de samenhang verstoord raakt, dan is de verstoring van dat delingspatroon de basis van ziekte. Omgekeerd betekent dit dat we voor elke ziekte ‘de film kunnen terugspelen’ tot een moment dat het gezonde patroon nog niet verstoord was. Dat biedt de basis om de gezondheid te kunnen herstellen. Veel geneeswijzen maken daar gebruik van. Deze uitleg geeft daarmee een basis voor het begrijpen van gezondheid, en genezen.

Verstoringen in het samenspel tussen het lichaam en de omgeving zien we terug als een verstoring in de uitwisseling tussen de cellen. Ons lichaam is in principe een samenleving van cellen. Het is het samenspel tussen de cellen die onze gezondheid bepaalt. Het is de communicatie tussen de cellen die hun samenspel reguleert. Door die communicatie en het samenspel te herstellen, is ziekte te genezen. Het is dus zaak om die interne communicatie tussen de cellen te leren begrijpen, en daarmee te leren omgaan. Dat, dat doe je je hele leven lang al. Alleen ben je je daarvan vaak niet bewust. Dit deel van het boek is bedoeld om je bewust te maken van de manieren waarom je, in alles wat je doet, in contact bent met je lichaam. En je lichaam daarop reageert. De basis voor zelfgenezen ligt in het begrijpen van de manier waarop het lichaam van nature zichzelf al geneest. En dat te leren be-leven.

 

Zieke is een interne verstoring in de samenhang/communicatie (Qi) tussen de cellen. Op momenten dat je contact met de omgeving verstoord is (traditioneel zegt men: “van god los”), dan wordt ook de interne samenhang in het lichaam ontregeld. Genezing is het her-stellen van die gezonde samenhang in het lichaam. Dat is dus in eerste instantie een communicatieproces;. In tweede instantie een herstel van de systeem regulatie. Als dat niet baat, dan is het nodig een andere omgeving te bieden waarin het lichaam zich weer kan herstellen. Als ook dat niet werkt dan rest de mogelijkheid om in het lichaam de samenhang zelf te herstellen. In de hoop dat dan ook de interne processen, de interne regulatie, en de interne communicatie zich kan herstellen. Idealiter komen deze in genezing allemaal samen.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: