SIGLogo(t)
Oorzaak en/of gevolg

In de gereguleerde geneeskunde wordt veel gepraat over Oorzaak en Gevolg. Vaak wordt gedaan, en gesteld, dat een behandeling voorspelbaar moet zijn, en herhaalbaar. Dat is een ongezonde manier van denken; zelfs een mogelijk dodelijke manier van omgang met leven, want herhaalbaarheid en voorspelbaarheid is alleen te vinden in de omgang met dode materie. Leven heeft vrije keuze. Een mens is geen rots, en moet niet met de wetten van dode materie worden beschouwd.

Er zijn VIER vormen van relatie tussen Oorzaak en Gevolg.
Het kan helpen om even vier voorbeelden te geven:

 1. beweeg een steen
 2. beweeg water
 3. beweeg lucht
 4. beweeg je hand
 5. Als je een steen beweegt pak je die op en leg je die neer. Waar je de steen neerlegt blijft die liggen, of komt daardoor te liggen op een plek waardoor die daarna niet meer beweegt. Een steen heeft geen vrije keuze, geen interne mogelijkheid voor beweging. Voor een steen is elke beweging een gevolg van een oorzaak. In wiskundige termen: voor de steen geldt dat actie + reactie= nul. Altijd.
  Als je water beweegt, dan breng je een stroom in beweging, Je hand duwt de stroom en de stroom duwt je hand. Actie = - reactie wordt vervangen door feedforward en feedback, beweging is niet deterministisch (voorspelbaar) maar relativistisch. Relatief ten opzichte van de processen in het water.
  Als je lucht beweegt is er geen grens waar je je hand doorheen steekt. Je bent er al deel van. Je drukt geen lucht weg door je hand in lucht te steken; zoals bij water het geval is. Er is geen wateroppervlak van lucht; je leeft al in de lucht, en je bent aldoor al doende om lucht te bewegen; zoals je ademhaling aantoont.
  Als je je hand beweegt, is er niets wat je in beweging brengt. Het is al in beweging. Je hand is opgebouwd uit levende cellen. Het enige wat je verandert is de manier waarop ze ten opzichte van elkaar bewegen. Dit doe je doordat je al met de betreffende cellen bent verbonden. Je verandert je betrokkenheid met die cellen, waaroor het samenspel tussen de cellen verandert: je hand – die al beweegt – maakt een gerichte beweging.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: