SIGLogo(t)
(Zelf)Genezen, hoe werkt dat?

Zelfgenezen werkt vanzelf.
Het lichaam, je lichaam, blijft altijd een heelheid.
Tenzij het verlies aan verbondenheid met de omgeving doorwerkt in het lichaam.
Dan wordt de interne samenhang van het lichaam verstoord.

Deel 1

Hoe kan dat?
Waardoor kan dat?
Ons lichaam weet aldoor al, miljoenen jaar al (zie Deel 1) wat het is om de verbondenheid met de omgeving te bewaren en te herstellen (zie Deel 2).
Hoe komt het dan dat het lichaam die integratie, met de omgeving, en in zichzelf, kan verliezen?

Dat heeft te maken met vrije keuze.
De oplossing (het hebben van vrije keuze, voor het leren van schepping) is soms ook een probleem (het ontstaan van ziekte door het leren van fouten).
Als je lichaam moet opdraaien voor een les die je zelf niet geleerd hebt.
Oeps, dat klinkt misschien wat verwijtend maar zo is dit (hele boek) niet bedoeld

Waar het om gaat is dat je lichaam er soms onder kan hebben te lijden, wanneer je zo bezig bent met je omgeving dat je geen aandacht meer hebt voor je lichaam. Zelfgenezen (dat wat je zelf doen kan) is het actief hervinden van het zelfgenezen van je lichaam.

Aha, als dat zo is, dan is het dus ook mogelijk om de problemen die ontstonden door gebrek aan aandacht aan je lichaam, te herstellen door het geven van aandacht aan je lichaam. Ja, dat is zo, maar niet altijd zo. Vergelijk het met tuinieren. Als je een plant geen water geeft kwijnt die weg, en houdt op met groeien, en gaat dood. Als je plant als dood is kan je die zoveel aandacht geven als je maar wil: dan is het beter om op de plaats van die plant een jong stekje te poten en die je aandacht te geven.

In ons lichaam is het vergelijkbaar. Mensen krijgen vaak pas zichtbare ziekten jaren nadat de verstoring plaatsvond. Het is zelfs verrassend hoeveel problemen het lichaam kan, en wil, incasseren voordat het ermee ophoudt.  Veel mensen gaan veel jaren later pas dood aan verstoringen die al lang meedoen in het lichaam. Door dit te begrijpen, zijn die oude problemen te onderkennen en op te lossen. Als je er vlot bij bent is er direct als veel te herstellen, en loop je er niet je verdere leven mee rond.

Deel 2

Wat in dit Deel 3 van het boek aan bod komt, is het besef dat het lichaam het contact met de omgeving op veel niveaus buffert. Verstoring van het contact met de omgeving kan daardoor ook op veel niveaus worden hersteld. Dit is ook de reden dat er zoveel verschillende geneeswijzen zijn die we kunnen gebruiken. Als gereedschap in een gereedschapskist, dienen ze allemaal een eigen doel. Ze dienen voor het omgaan met een andere laag van ons lichaamsbewustzijn. Hm, lichaamsbewustzijn, heb je je dokter daar al eens over horen spreken? Lichaamsbewustzijn, is dat iets wat je zelf,misschien, al kent? Ja, dat is dat bewustzijn waardoor je weet wat je eet, en je op tijd schuilt voor de regen, of een trui aandoet wanneer je het te koud krijgt. Lichaamsbewustzijn is dat hele weten wat we in Deel 2 als verkenden. In Deel 3 komt aan bod hoe je dot lichaamsbewustzijn beter kan begrijpen. Er, zo je wilt, ‘mee kan leren communiceren’. Het is dan wel zaak zin van onzin te kunnen (onder)scheiden. Om te kunnen vertrouwen op je eigen beleving is het goed om bijvoorbeeld gevoel van emoties te kunnen onderscheiden.

Deel 4

In dit deel van het boek maak je kennis met verschillende manieren van genezen. De gereedschapskist van de wereld komt hier op tafel, opdat je in Deel 4 kan leren om de mogelijkheden die dat biedt te kunnen gebruiken. Wat in dit Deel 3 vooral van belang is, is de manier waarop de geneeswijzen van elkaar verschillen, elkaar allemaal kunnen complementeren, waardoor de tekortkomingen van de ene door de vermogens van de ander zijn te ondervangen.  Integratie van de geneeswijzen is een logische conclusie als je begrijpt hoe elke geneeswijze het lichaam op een eigen manier aanspreekt. Door dit zelf te leren begrijpen, kan je de manier waarop de geneeswijzen werken in je eigen lichaam ervaren.

Genezen is herstel van integratie, als deel van het geHeel

In dit boek komt dit in beeld door de geneeswijzen met je lichaamsfuncties te vergelijken.
De celdeling is de integrerende factor van al onze lichaamsprocessen: de heelheid vanons lichaam is door celdeling ontstaan.
De integriteit van onze eerste cel is het gevolg van celfusie; van alle voorouders die een rol spelden in het vormen van je lichaam.
Celfusie en celdeling zijn daarmee het integrale/integrerende principe wat de integriteit van je leven bepaalt.

Er zijn geneeswijzen die ingaan op de anatomie van je lichaam.
Er zijn geneeswijzen die inspelen op de fysiologie,
Er zijn geneeswijzen die je helpen om het regulatiesysteem te reguleren.
En er zijn geneeswijzen die de oorsprong corrigeren: door een ontwarring te bieden daar waar je zelfbeeld en je wereldbeeld met elkaar in conflict zijn.

    O, ja, tussendoor leggen we ook nog even uit waarom “objectief bewijs” in dit geval niet interessant is.

  1. Er is nooit een objectief bewijs voor een subjectieve beleving,
  2. je bent uniek en geen statistiek,
  3. het gaat er niet om of iemand het model kan begrijpen; het gaat erom of je lichaam het hulpaanbod kan begrijpen, en
  4. er is nog geen wetenschappelijk bewijs van leven. Het enige bewijs wat ervan bestaat, voor jou, is je eigen leven. Je speelt met je leven. Dan kan je net zo goed spelenderwijs leren genezen (zie Deel 4).

Om een beeld te geven van de verschillende benaderingen in de geneeswijzen worden de spirituele geneeswijzen, Traditionele Chinese Geneeswijze, Oosterse geneeskunst, en Westerse Geneeskunde met elkaar vergeleken. Het is te benoemen als het verschil in visie van verschillende culturen, van respectievelijk het Verre Westen, het Verre Oosten, het Oosten en het Westen. Het zal ook duidelijk worden dat het hier gaat om een verschil in beleving, als respectievelijk Geest, Ziel, Beleving en Lichaam. Belangrijk is dat deze visies elkaar complementeren. Ze tonen allemaal een deel van de puzzel. Samen laten ze ons lichaam in meer diepgang zien, dan elk alleen kan doen begrijpen.

Dit heeft nog een andere kant: niet alleen de geneeswijzen complementeren elkaar; ook de culturen. Het belangrijkste is echter dat die complementariteit van de geneeswijzen, en de culturen, in ons lichaam is te vinden. Wat we daar zien als het samenspel tussen anatomie, fysiologie, regelsysteem en psychologie van de beleving, is ook de manier waarop de culturen en de geneeswijzen, samen, één kennislichaam vormen. En de culturen, samen, het ‘lichaam’ van de mensheid.

De volgende tabel vat dit samen:

Spiritueel

Meridiaan

Ayurveda

Somatisch

Verre Westen

Verre oosten

Oosten

Westen

Geest

Ziel

Beleving

Lichaam

Psyche

Regelsysteem

Fysiologie

Anatomie

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: