SIGLogo(t)
Betrokkenheid be-leven

Het leren omgaan met deze verschillende lagen van bewustzijn heeft veel te maken met de opbouw van ons lichaam.
Wat we in ons lichaam zien als onze Anatomie, de Fysiologie, het Regelsysteem, en de Psycho-immunologie is een directe parallel met de verschillende lagen van bewustzijn.
Ook de verschillende vormen van wetenschap zijn hierin te gebruiken: Natuurkunde, Scheikunde, Elektromagnetisme en de Informatica beschrijven de principes van materie, moleculen, atomen en subatomaire samenhang.
In de slaapcyclus herkennen we hetzelfde patroon; dan als het overschakelen van omgevingsbeleving (beta-hersengolven) naar lichaamsbeleving (alfa-golven), naar orgaanfuncties (theta-golven) en celbewustzijn (delta golven).

    Wat ons lichaam bijzonder en interessant maakt is de manier waarop we de integratie tussen informatie en materie beleven.
    Dit hangt weer samen met wat in Deel 2 werd beschreven als de samenhang van de Boom van Leven met de Boom van kennis.

Waar het om gaat bij genezing is het integreren van die verschillen.
We kunnen dit allemaal, en we kunnen dit allemaal leren, omdat die integratie de basis is van het bestaan van ons lichaam. Dat is wat Deel 1 al liet zien.
Nu komt aan bod hoe we die principes van samenhang (Deel 2) en heelheid (Deel 1) in ons lichaam kunnen her-kennen.
Deel 4 brengt daarna aan bod hoe we dat kunnen be-leven.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: