SIGLogo(t)
Handelen op basis van Reflexen

Belangrijk voor het begrijpen van gezondheid en genezing is het besef dat vrijwel alles in ons lichaam door Reflexen is geregeld. Ademhaling, hartslag, spijsvertering, het knipperen van je oogleden, wat je denkt, hoe je denkt en waarom je denkt: alles is geregeld door reflexen.
Als je niet met reflexen kan werken, gaan reflexen gewoon hun gang. Als kleine computers doen ze waarvoor ze geprogrammeerd zijn. Ook als ze verkeerd geprogrammeerd zijn, doen ze gewoon wat ze altijd maar doen; de verkeerde actie.
De basis van de reflexen is het functioneren van de cellen. Elke cel heeft een eigen manier van omgaan met de omgeving. De reactie is karakteristiek voor een cel.
Reflexreactie is simpel: in een bepaalde omgeving, ervaart de cel een bepaalde prikkel, en reageert daarop op een eigen manier. Daardoor ontstaat een bepaald resultaat.

Voor reflexgedrag is dat als volgt te vertalen:

 1. Een bepaalde omgeving triggert de respons van een bepaalde reflex.
 2. Die reflexreactie staat vast; en loopt automatisch af.
 3. De reflex herhaalt een actie die in ons lichaam ooit gedaan is.
 4. De uitkomst van die reflexreactie beoogt dezelfde te zijn als toen die het eerst werd geprogrammeerd.

Reflex respons is als volgt te begrijpen:

 1. Er gebeurt iets in de omgeving.
 2. Een sluimerende reflex wordt daardoor geactiveerd, en reageert sneller dan we kunnen denken. We zijn ons van reflexacties daarom meestal niet bewust.
 3. Het gevolg is dat het licham als systeem zich aanpast aan de nieuwe situatie.
 4. Datzelfde gebeurt ook als de reactie onjuist is: wanneer de reflex of de omgeving of de respons of de celactie niet aansluitop de verandering in/van de omgeving.

Een reflexprogrammering houdt het volgende in:

 1. Een situatie in de omgeving leidt tot respons in ons lichaam.
 2. De lichaamsrespons is daarmee een gegeven van het effect van de reflex.
 3. De reactie van de reflex is het herhalen van het gedrag van toen voor de situatie van toen.
 4. Het gevolg is de - door reflexen bepaalde - beleving

Als de situatie inmiddels is veranderd kan het zijn dat die reflex niet meer goed werkt, soms zelf averechts werkt. Veel ziekten zijn het gevolg van averechts werkende reflexen, die niet werden gecorrigeerd.

 • Dit betekend dat veel ziekten zijn te herstellen door reflexen te herstellen.

In de praktijk betekent dit dat de grootste genezing is te bereiken op het vlak waar reflexen werken: in het on(der)bewustzijn, en in het ver(-)leden.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: