SIGLogo(t)
Voorbeelden van Behandelmethoden

Fysieke geneesmethoden

Anatomische geneeskunde - het voorbeeld van de Shiatsou

Kruiden brengen ons lichaam in een andere toestand. Dat is ook te bereiken door aanraken van het lichaam. Haptonomie, Trigger Points, Postural Integration, Rolfing Massage; er zijn allerlei vormen van aanraken van het lichaam, van zacht tot hard, waardoor je de samenhang van het lichaam bij kan stellen. Om daarvan een beeld te geven volgt Shiatsou (drukpuntmassage) als voorbeeld, omdat het al die technieken kan integreren. Het is ook een methode die je (als “Do In”) zelf aan den lijve kan ervaren, door je  eigen lichaam met drukpuntmassage te eten. Het is om het even welke massagemethode of aanraakmethode je leert. Het kan allemaal helpen om je lichaam (weer) goed te voelen, en de spanning in je lijf te ont-spannen. Shiatsou is een interessante methode omdat het aanraking (zacht en hard, actief en passief) combineert en je direct kan helpen voelen hoe de bindweefselspanning verandert. Ook is het een prettige methode om de meridianen ‘in de vingers te krijgen’, en ook om te ervaren dat overspanning in het lichaam met onderspanning elders gepaard gaat. Door die verbanden te zien zijn de gebieden van over-/onder-spanning met elkaar te verbinden en de balans te herstellen. Met daarmee ook de balans tussen het lichaam en de omgeving.

Het meridiaansysteem is te vergelijken met de contactpuntjes van de auto, waarmee je het moment van ontsteking kan vervroegen of vertragen. Ons lichaam is wat meer complex dan een auto: het kan zichzelf aanpassen, en het kan de omgeving aanpassen. Het hele meridiaansysteem is daardoor ook wat meer complex. In termen van de vergelijking met de auto is het de boordcomputer, de versnelling, de cardan en de contactpuntjes. Door met het meridiaansysteem te werken kan je de interne processen weer afstemmen op elkaar en op de processen van de omgeving. Zoals je van het werken met een regulatiesysteem mag verwachten. Het gaat er wel om, om dat regulatiesysteem te begrijpen. Je werkt niet met de organen, maar met het samenspel van de organen. Je werkt niet met het lichaam, maar met het samenspel van de cellen. Je werkt  niet met energie, maar met de synergie van de levende cellen. Doordat het systeem groot en complex is hangen alle veranderingen in de meridianen met elkaar samen. Dat maakt het systeem relatief stabiel, maar het kan ook kapot. Daarom is het handig het meridiaansysteem te leren kennen en begrijpen.

In de klassieke Chinese benadering is acupunctuur overigens een laatste redmiddel. Liever dan dat gebruiken ze Moxa (een soort sigaar van duizendblad) waarvan de warmte wordt gebruikt om een meridiaanpunt bij te stellen, te activeren of te kalmeren. Liever dan dat gebruikt men tegenwoordig kleuren. Christel Heidemann heeft laten zien dat je met het plakken van kleine stukjes gekleurde zijde over de meridiaanpunten het hele meridiaansysteem bij kan stellen’doordat elke meridiaan een eigen kleur heeft kan elke meridiaan n relatie tot elke andere meridiaan worden gekalibreerd;’geijkt’. (Richard Utt heeft een mooie beschrijving van het meridiaansysteem als hologram model gegeven.) In de Shiatsou wordt op de meridiaanpunten gedrukt, of ze worden zelfs alleen maar aangeraakt, waarbij het een verschil maakt welke vinger je gebruikt (wijsvinger rechter hand is +/Yang, de vingers ernaast en tegenover zijn om en om -/yinn; door te kiezen welke vinger je gebruikt (elke vinger is ook met een meridiaan verbonden) kan je de polarisatie van een acupunctuurpunt direct reguleren. (De duimen zijn neutraal.)

In de Qi Gong is het voldoende om aan de meridiaanpunten te denken. Daar wordt gebruik gemaakt van hetzelfde als in de hypnose is te vinden: als je je aandacht richt op je lichaam, volgt je lichaam je met aandacht. (Vandaar dat het gemakkelijker is om het lichaam te beschouwen als een eigen levend wezen, met een eigen beleving.

  • Daarom werd door de oude Grieken de mens ook wel vergeleken met een centaurus: half mens en half beest. Het heeft je hulp nodig om je omgang met de omgeving beter te kunnen begrijpen. De Kahuna in Hawai’i noemen ‘de geest van het beest’ Umihipili, en beschrijven het als een wezen met een bevattingsvermogen van een kind van 6 jaar. Hoe beter je het vraagt wat het kan en uitlegt wat je zoekt, des te beter werkt het samenspel, samen.)

Farmacologische geneesmiddelen

Fysiologiegeneeskunde – het voorbeeld van de kruidengeneeskunde

Geneeskruiden, Kruiden, dieet en voeding zijn aspecten van hetzelfde. In principe is onze voeding ons geneesmiddel; gezonde voeding bewaart onze balans in onze omgeving. Het is daarom belangrijk om gezonde voeding te eten; die levensmiddelen die helpen leven. Als dat onvoldoende gebeurt, kan ons lichaam zich niet voeden, en raken de organen onderling uit balans. Dan is dieet nodig om de verzwakte organen weer te helpen; hetzij door het lichaam te voeden met stoffen die dat orgaansysteem versterken, of juist stoffen om een orgaansysteem te ontlasten. De Tibetaanse en Chinese kruidengeneeskunst zijn hierom bekend. Als de balans van een orgaansysteem, of tussen de orgaansystemen, niet is te herstellen, dan is dat vaak doordat de moleculen waarmee de cellen van dat orgaansysteem elkaar voeden, en met elkaar communiceren, tekortschieten: teveel zijn of juist ontbreken. In ons lichaam wordt de samenhang tussen celgroepen bepaald door de voedingsstoffen die ze samen verteren. Deze kringlopen van celvoedingsstoffen en hun metabolieten (afbraakstoffen) heten metabolomen. Om een metaboloom te herstellen is het soms nodig om bij te dragen aan de moleculen van die kringloop. De kruidengeneeskunst verstaat de kunst om de juiste planten daarvoor te herkennen. In dit geval komt genezing door kruiden toe te voegen aan het dieet. In het ergste geval is ook dit niet afdoende. Dan is het nodig om een specifieke cel of celgroep ‘nieuw leven in te blazen’. Dit is het geval als een verstoring al zo lang bestaat dat de cel(groep) al ziek is door het gebrek of teveel aan bepaalde stoffen in de voeding. Geneeskruiden worden dan gebruikt om gerichte cellen te ontlasten of te voeden. De meeste wereldgeneeswijzen zijn erop gericht om dit te voorkomen. Liever gebruiken ze gewoon kruiden als toevoeging aan een dieet. Liever nog gebruiken ze alleen een kortdurend dieet. Idealiter gebruiken ze gewoon gezonde voeding.

Tja, dat laatste is in de grote steden steeds minder te verkrijgen. Kunstmest geeft 5 elementen terug van de 105 die met de planten van het veld worden gehaald. In de gezonde landbouw laat men daarom ook de planten liggen op het veld (in plaats van in vuilniszakken in de stad). En wordt alleen dat geoogst wat men eet. En liefst vers van het veld gegeten. (In Nederland zijn er veel boeren die niets liever dan dat willen bieden. Kijk bijvoorbeeld op www.pmov.nl en vraag welke boeren bij je in de buurt wonen, waar je je levensmiddelen kan kopen.)

Het houdbaar maken van voeding maakt de mens die het eet niet meer houdbaar. Het is een middel om het product langer te kunnen verkopen; niet om er langer van te kunnen leven. Besluit voor jezelf wat je belangrijk vindt voor je leven: de houdbaarheidsdatum van je voeding, of van je leven. Mocht je beseffen dat je te lang of te veel industrievoeding hebt gegeten, kijk dan eens wat er gebeurt als je overschakelt op levensmiddelen; levend voedsel. In het begin krijg je mogelijk diarree, want ook de microben in de darm moeten zich weer instellen op het omgaan met vitaal voedsel. Mogelijk dat je dan nog een periode doormaakt waarin je lichaam zich kan ontgiften en ontslakken. Dat gaat gepaard met het vrijmaken van afvalstoffen uit het lichaam, om het via de bloedstroom en nieren of darmen weer buiten het lichaam te brengen. Terwijl dat gebeurt voel je je rot; van de rottingsproducten die je lichaam verlaten. Ook dan kan het nog even duren voordat je je weer goed voedt/voelt: niet alleen de microben in de darm stellen zich in op je eten van gezonde voeding, maar ook je orgaan, dus je lichaam, en ook je brein. Bernard Gesch heeft laten zien dat gevangenen die gezond kregen te eten niet meer zo gewelddadig waren, en beter konden denken. Verbaas je dus niet als mensen in je omgeving je anders gaan respecteren en waarderen, louter doordat je overschakelt op vitale voeding. Mocht je meer hierover willen weten, gebruik dan je bibliotheekkaart en neem de 12 boeken – of zoveel als je mag meenemen – over voeding en kruidengeneeskunde mee naar huis. Blader ze door en laat je inspireren. Het gaat er niet zozeer om te geloven wat daar staat geschreven, maar om op nieuwe ideeën te komen over de betekenis van leven, gezondheid, voedsel en kruiden. Vooral dat laatste is vaak interessant: elk kruid is een metafoor voor een manier van omgaan met het leven. Het helpt je eigen gedrag beter te begrijpen. Maar ook om het gedrag van anderen meer te kunnen respecteren. Je bent misschien niet de enige die niet altijd goed eet, en nog wat resten draag in je lichaam van stoffen die je wel of niet heft gegeten, waardoor je gedrag en gezondheid misschien zijn benadeeld. Als het gedraag van gevangenen verbetert door gezonde voeding, dan is dat algemeen geldig. Dat inzicht is te gebruiken: eet gezond. En herken wanneer je gedrag/gevoel niet meer gezond is.

Energiegeneeskunde

Energiegeneeskunde – Het voorbeeld van de Kinesiologie

Kinesiologie maakt gebruik van het meridiaansysteem van de acupunctuur. De meridianen zijn buisjes van collagenen en eiwitten in water; daarom zijn ze anatomisch moeilijk te vinden. Ze zijn te vergelijken met de coaxkabel van de televisie: signaaldragers. Ze zijn deel van het bindweefselsysteem; een elektromagnetisch informatie-regulatie-systeem in ons lichaam. Acupunctuurpunten zijn vooral te vinden waar bindweefsel is omgevouwen over zenuweinden. Robert Becker heeft al laten zien hoe de eigenschappen van het meridiaansysteem zijn te herkennen in relatie tot het zenuwstelsel. Björn Nordenström heeft al beschreven dat dit met de elektrische lichaamsregulatie heeft te maken. Het belangrijkste is dat het meridiaansysteem onontbeerlijk is voor de regulatie van ons lichaam. Om grote groepen cellen te kunnen synchroniseren (laten samenwerken) moet je een signaal hebben dat sneller gaat dan de beweging die je wilt synchroniseren. Neuronen zijn darvoor te langzaam. Hormonen zijn veel te langzaam. Wat nodig is is een geleidingssysteem, dat deel is van het hele lichaam, waardoor groepen van cellen – die met dezelfde functie hebben te maken – als één geheel kunnen werken. Want uiteindelijk is onze gezondheid gebaseerd op onze integratie in onze omgeving. Dat houdt in dat de aanpassing in ons lichaam, van ons lichaam, minstens zo snel moet gaan als de veranderingen van de omgeving. Vooral al die functies die in ons lichaam ‘stabiel’ zijn (na je dood is dat niet zo), moeten sneller worden bijgesteld dan de veranderingen in je lichaam en in je omgeving. Dat hoge snelheid synchronisatiesysteem is het meridiaanstelsel. Daarvan zijn in de bibliotheek veel boeken te vinden. Vraag na hoeveel boeken je mag lenen met je bibliotheek kaart – of trek er een middag voor uit en ga zitten in je buurtbibliotheek – en blader de boeken over de meridiaantherapieën door. Het kan zijn dat je er in eerste instantie niet veel van kan begrijpen. (Geen zorgen, dat komt ook voor bij de beste artsen.) Maar dat is normaal in het leren van een andere taal, van een andere cultuur. Daar komt nog bij dat de teksten soms verkeerd vertaald zijn, omdat ze verkeerd zijn begrepen. Bijvoorbeeld: vaak heeft men het over Energie, alsof het gaat over paardenkracht en beweging. In het lichaam gaat het om Synergie, het samenspel tussen levende cellen. En Qi is beter te vertalen als de energie-informatie. Het is de informatie waardoor het energiesysteem (het lichaamsregulatiesysteem) gereguleerd wordt. Hit is de informatie waardoor cellen in formatie fungeren. Geen wonder dat het sneller gaat, en langduriger werkt, dan andere systemen in het lichaam, die door het meridiaansysteem gesynchroniseerd worden. Want het is juist het samenspel tussen de verschillende organen die het aanpassingsvermogen van ons lichaam – dus onze gezondheid – bepaalt. Het is dan ook te verwachten dat verstoringen in het meridiaansysteem de samenhang van ons lichaam kunnen verklaren: het regelsysteem is ontregeld.

Vanzelfsprekend zijn er mensen die dat hebben ontdekt. De Chinese geneeskunst schreef boeken vol over wat ze hebben gevonden. Maar die boeken zijn niet vanuit een gereguleerd medisch standpunt te begrijpen, want ze gaan niet over materie maar over informatie. Het gaat niet om energie maar om synergie. Ze gaan niet over determinisme maar over regulatie. Het is geen controlemodel maar een afstemmingsmodel. Het is niet vanuit de klassieke wetenschap te beschrijven; het is een voorbeeld van een kwantum theoretische manier van denken. Mar vooral: het gaat over de directe relatie tussen de toestand in ons lichaam en onze beleving. Vandaar dat ik in het volgende de kinesiologie als voorbeeld wil geven. Daarin zijn alle principes van de meridiaantheorie te vinden. Maar daarin staat ook centraal dat je het aan den lijve kan ervaren.

    De makkelijkste manier om dit te ervaren zijn de Spiertest, met daarin de O-ring test (van Yoshio Omura) en de Balanscorrecties.
    Die helpen om direct te ervaren hoe krachtig en subtiel dit systeem is. Tegelijkertijd geeft het je eenvoudige hulpmiddelen om in verschillende situaties je balans te hervinden.

  • Spiertest en O-ring test
  • Pretests
  • Gekruist en parallel
  • Balanceren

Kinesiologie is een breed vakgebied geworden, juist omdat de basis spiertest in zoveel toepassingen kon worden gebruikt. Balanceren van lichaam geest, brein, gedrag, noem maar op: er zijn enorm veel varianten te vinden die allemaal gebruik maken van de spiertest. Oftewel: die maken gebruik van het feit dat je lichaam laat zien wanneer het overbelast is. Dit laatste is het belangrijkste om te weten. Het maakt niet uit welke test je gebruikt: je kan direct weten of je lichaam overbelast is. Dit geeft je hetzelfde resultaat als het gebruik van een pendel (want ook daar reageren je spieren op de verschuivingen in het regulerend-/bindweefsel-systeem). Maar je hebt er verder niets voor nodig. Een werkende spier volstaat; en de helderheid om jezelf ter discussie te kunnen stellen. (Dat laatste is voor veel mensen lastig; ze hebben geleerd om zichzelf normaal te vinden, en kunnen daardoor niet makkelijk aanvaarden dat er in hen veel is dat niet normaal is; want vaak is daat door/voor hen te goed verborgen). Kinesiologie vraagt te openheid en helderheid om jezelf ter discussie te stellen. Vandaar dat het vaak gemakkelijker is om jezelf door een ander te laten balanceren: dan zitten je eigen zelf-ontkenningen en blinde vlekken je niet in de weg).

Informatiegeneeskunst

Informatiegeneeskunst – Het voorbeeld van de homeopathie

Dit brengt ons op het punt dat we al deze vier – overigens goed onderbouwde – gissingen aan elkaar kunnen knopen. Als je een druppeltje water onder de tong legt waarin de informatie is opgeslagen van een bepaalde stof, dan wordt dit signaal direct doorgegeven aan het brein, dat het lichaam er op instelt om om te gaan met de stof die je – zo denkt het lichaam – onder te tong hebt. Het gevolg is dat je hele lichaam wordt ingesteld in een specifieke toestand, om die informatie te kunnen ‘verteren’. De truc van de homeopathie is dat die je de stof geeft van een ervaring die je niet verteerd hebt. Maar waarvoor je lichaam ineens nu wel de sleutel heeft om dat te kunnen verteren. Het is alsof het regelsysteem van het lichaam in een toestand wordt gebracht die hetzelfde is als een onverteerde situatie uit het ver-leden die opgeslagen ligt in je lichaam (in het bindweefsel structuren van eiwit opgelost in water; een vloeibaar kristal). Het gevolg is dat de oude onverteerde situatie kan worden verteerd. De ‘Foto’ van het ver-leden wordt door het lichaam ‘verfilmd’: weer in beweging gebracht, waardoor het opgelost kan worden. Het oplossend vermogen van deze techniek wordt alleen maar beperkt door het herkenningsvermogen van de therapeut; des te beter en des te meer die de verstoorde patronen kan herkennen, des te mer ver-leden kan weer worden verteerd, en vrijgemaakt in het lichaam. Mocht je het zonder de kennis van een geroutineerde homeopaat moeten stellen: geen nood. In het verleden hebben geïnteresseerde onderzoekers de effecten van de homeopathie zelf kunnen ontdekken door experimenteren. Door zelf de stofjes te experimenteren, kan je kijken welke van de patronen in het lichaam worden herkend, dus welke stoffen ‘aanslaan’. Die brengen ingevroren situatie van het verleden in beweging; de energie daarvan komt weer vrij, doordat het oude patroon wordt geactiveerd. De oude foto wordt als het ware tot leven gebracht, en verteerd. Het effect van het Tot Leven Brengen staat bekend als de Wet van Heering: een juiste diagnose activeert de ziekte die was vastgehouden in het lichaam, die komt weer tot leven, en lost op omdat het lichaam met de informatie van het Remedie nu weet hoe het ermee omgaat. Het probleem wordt, letterlijk, opgelost. Door een druppel water. (Met de juiste informatie.)

Het fascinerende van de homeopathie is dat het laat zien dat ons lichaam geneest door het toedienen van de juiste informatie. Het maakt niet uit of dat een druppeltje is, waarin de informatie opgelost is door het op te slaan in het vloeibare kristal, of dat het een korreltje is van suiker waarop de informatie op het oppervlak is geschreven’; bijvoorbeeld dat het water erop verdamp, en de kristallisatievorm overdraagt op het oppervlak van de korrel (vergelijk het met de afbeelding van de golven bij eb op het zand van het strand).

De homeopathie is met betere effectiviteit te gebruiken door die te combineren met de kinesiologie: in dat geval wordt via spiertests gekeken op welk patroon het lichaam reageert (dat is het patroon wat het lichaam herkent), waarbij ook direct kan worden getest op welke sterkte het middel het lichaam direct in balans brengt. Via dezelfde manier van testen is ook te bepalen hoe vaak, en hoe lang, het middel kan worden gebruikt. Daarbij kan blijken dat het niet nodig is om het middel zelf te gebruiken. Vaak is de informatie van het middel al voldoende. Het is belangrijk dat het lichaam de informatie heeft om de onverteerde situatie te kunnen verteren.  De stof zelf is dan niet meer nodig. Om beter te kunnen begrijpen hoe en waarom dit kan werken wordt de Kinesiologie hieronder verder beschreven.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: