SIGLogo(t)
Zelfherstel

Zelfgenezing is gebaseerd op zelfherstel; het natuurlijke zelfgenezend vermogen in ons lichaam.
Zelfherstel doorloopt 4 stadia:

  1. ziektefase
  2. labiele herstelfase
  3. stabiele herstelfase
  4. gezondheidsherstel

Fase 1) Ziektefase

In de eerste fase is het lichaam volop bezig om een oplossing te vinden voor een (on)gezondheidsprobleem.
Meestal is dat probleem veroorzaakt door ongezonde leefgewoonte en leefstijl, waarvoor herstel nodig is.
Preventievegeneeskunst.nl is bedoeld om dat te kunnen voorkómen; dat kan je alleen maar zelf doen.
Is zelfherstel nodig, dan is ziekte daarvoor vaak een middel; om te komen tot andere beleving van leven.

Om een praktisch voorbeeld te nemen: de longontsteking van mijn vader, vlak voor zijn 90e verjaardag.
De waarnemende kon door gebrek aan ervaring de (lagere) koorts bij bejaarden niet goed onderkennen.
Het gevolg was dat de antibioticakuur twee dagen te laat gestart werd; en mijn vader ‘het net overleefde’.
Hij was zover weggevaagd in het ziekteproces, dat hij, als het ware, vanaf de basis weer moest beginnen.

In die zin was het, als het ware, een wedergeboorte; een mogelijkheid om een nieuw leven te beginnen.
Vanaf zo'n diep nveau van ziete gaat dat gepaard met het doorlopen van alle stadia van wederopgroei-als-kind.
Je moet dan alles, als het ware, opnieuw leren: ademen, drinken, plassen, poepen; heel veel werk.
Vanuit niets meer kunnen doen, moet je dan, als het ware, alles wat je ooit kon weer herleren.

In feite is het een volledig natuurlijk proces, waarbij je lichaam en gedachtenlichaam 4 stadia doorlopen.
Op elke fase van de ziekte is er veel wat je niet doen kan; maar wat je wèl doen kan is net dat wat helpt.
Bijvoorbeeld: in de diepste fase van ziekte is ademen het grootste punt van aandacht: concentratiefocus.
Zo heeft elke herstelfase zijn eigen kenmerk (inclusief de mopperfase die wilsherstel oppert).

In de fase van ziekte, gaat het om de natuurlijke fysiologische functies: ademen plassen, poepen, drinken.
Elke activiteit kost inspanning; en alle activiteiten hebben elkaar nodig; naasten moeten hier hulp bieden..
Voor ademen zijn er meerdere goed bruikbare opties: ademen, grommen, zingen en schreeuwen.
Elk helpt om de longen te sterken, de borstkas te vibreren, cellen te heractiveren, en herstelt ademkracht.

Zuurstof is onze eerste behoefte: belangrijker dan water en veel belangrijker dan voedsel.
Hier zijn de PranaYama ademhalingsoefeningen te gebruiken; de circulaire ademhaling als start.
Daardoor worden de longen volop gebruikt, circulatie gesterkt, de ingewanden via het diafragma gemasseerd, en celgroei bevorderd.
Daarnaast is het nodig om steeds meer te drinken dan geplast wordt: water, vruchtensappen, later pas graansoepen; géén dierproducten.

Dan, volgt de fase dat er net genoeg zuurstof is om te overleven, maar nog niet om te bewegen.
Op dat moment kan je al de vingers en duimen bewegen; door daardoor hersendelen activeren.
In het schema hieronder is te zien hoe groot het gebied is waar de hersenen handen coördineren.
Dat principe is om te keren: door de handen te bewegen komen ook de hersenen in beweging.

homunculus

    Figuur 1: Homunculus in de hersenen laat zien dat bewegen vanb de duim en vingers een groot gebied van de hersenen activeert

In de fase die volgt is elke inspanning nog teveel werk; ‘het lichaam zelf kan alleen nog maar liggen’.
In die fase is het al wel mogelijk om zelf alle lichaamsspieren te spannen en te ontspannen.
Dat bevordert de internecirculatie en voorkomt krampen, maar activeert ook botten en celaanmaak.
Dit is de natuurlijke basis van de yoga, en alle technieken die daarin zijn ontwikkeld.

Hierboven is duidelijk dat er een onderscheid is tussen wat het lichaam kan (liggen) en wat je zelf kan (oefenen).
Juist in ziekte is te zien dat Body, Mind, Soul & Spirit (lichaaam, beleving, bezieling en bewust-zijn) met elkaar zijn verbonden, maar ook los van elkaar staan.
Dardoor is het mogelijk dat het lichaam iets nog niet kan, terwijl de wil alweer wel wat kan.
Het herstelproces gaat vooral om het herstellen van de juiste samenhang tussen body, Mind, Soul & Spirit (en de ziekte was meestal een indicatie dat daartussen de relatie verstoord was).

Fase 2) Labiele herstelfase

Dan komt de omslag naar de labiele herstelfase; zodra de ziekte zelf voorbij is.
Op dat moment was bij mijn vader de vet, suiker en eiwitreserve opgesoepeerd.
Hij was uitgeteerd, en 'de batterijen waren daarmee ook helemaal leeg'.

Het is dan, net als bij jonge aanplant, tijd om het lichaam te laten aansterken.

"Aansterken" is een intern vegetatief proces; zoals de groei van die plantjes
Het heeft goede ademhaling, goed drinken, en goede spanning-ontspanning nodig.
Dit is de fase waarin het lichaam nog niets kan, maar het denken alweer meedoet.
Het is steeds van belang dat het lichaam niet 'uitdroogt'; anders ‘lopen gedachten dooreen’.

In de hele fase (1) van ziekte en (2) beginnend herstel is dat belangrijk.
In elk ziekteproces zijn de lichaamsprocessen verstoord; de gedachtenprocessen hangen daarmee samen.
Het kan daardoor voorkomen dat de gedachtenprocessen ongeordend worden, of zelfs verstoord.
Daardoor lijkt dan verleden op heden, en lijken herinneringen op gedachten.

Ook dat is deel van het zelfgenezingsproces; omdat ziekte reflectie is van verstoorde leefstijl.
Ergens spelen dus gedrag, geloof of overtuigingen mee die voor het lichaam niet gezond zijn.
De koortsfase is in die zin een periode voor herordening van herinneringen voor zelfherstel.
Lees wat dat betreft de boeken van Kübler-Ross over het afhandelen van "Unfinished Business".

Haar boek is gebaseerd op de traditionele kennis van de Tibetaanse Yoga ("Het Dodenboek").
De fasen van berandering van bewustzijn tijdens overlijden, spelen ook een rol bij ziekte.
In feite kunnen al die procesfasen worden gebruikt ter preventie als onderdeel van gezonde lefstijl.
Deze aanpak wordt ook gebruikt bij hypnose, voor het oppakken en loslaten van oude problemen.

We hebben allemaal in ons onopgeloste problemen, die nog een oplossing zoeken.
Alle ervaringen die we ooit hadden zijn opgeslagen in ons hele lichaam.
Alle belevingen zijn altijd gerelateerd aan onze lichaamsprocessen, en bijbehorende organen.
Want elk orgaan vertegenwoordigt een fase in de 'Möbius ring’ voor vertering van voedsel en informatie.

möbius loop

Möbius Lus; een cyclus voor verbinden van binnen en buiten

5 element cycle

De organen vormen met elkaar een binnen-en-buiten cyclus

Dat wat vaak als de "Tibetaanse Demonen" vertaald wordt gaat over de relatie tussen organen en beleving.
Op het moment dat een ervaring een conflict werd, 'loopt dat vast' in die fase van vertering van beleving.
Tijdens overlijden, in meditatie of hypnose, maar ook bij ziekte, zijn die oude belevingsobstakels te mobiliseren.
Daardoor kunnen ze weer in beweging komen, en zijn ze in het gezonde lichaamsproces alsnog te ‘verteren’.

Dat is wat in Fase 2 van herstel vaak een rol speelt; moeilijk was het in Fase 1 (als koortsijlen) als een belangrijke factor.
Doordat de ziekte nu niet meer meespeelt, en aansterking het belangrijkste proces is, is gemoedsrust belangrijk.
Daarom is het verstandig in Fase 2 de prychologische lading-ontlading gericht te begeleiden; om terugval te voorkomen.
Bijvoorbeeld: bij jmijn vader speelde een onverwerkt oorlogstijdonderduikingsverleden wat leidde tot afmattend hoesten.

Fase 2 heet de labiele fase, omdat terugval naar ziekte kan ontstaan als de onderliggende ziekteoorzaak niet wordt opgelost.
Daardoor kunnen andere onverwerkte problemen ‘losbreken’ ('luxeren') en het lichaam en de lichaamssamenhang verzwakken.
Doordat lichaam, beleving, ziel en leven direct zijn verbonden kan ‘een scheur in de beleving’ (mind) soms leiden tot de dood.
"Dood gaan we allemaal", maar de bedoeling van ziekte is juist om oude problemen te kunnen corrigeren.

In het geval van mijn vader was dat dat hij zijn leven lang  zijn lichaam niet als lichaam be-leefd heeft.
Sport vond hij oninteressant; en het grootste gedeelte van zijn leven zat hij te schrijven en te lezen.
De longontsteking was in feite gevolg van een 'ondergebruik', circulatietekort, in zijn lichaam.
Het ziekteproces was in die zin ‘een uitnodiging tot een wedergeboorte om zijn contact met zijn lichaam te herstellen’.

Fase 3) Stabiele herstelfase

Fase 3 is om het zo maar te zeggen, de animale fase; een her-doorlopen van de kindertijd.
Waar Fase 2 nog plantaardig/vegetatief/passief/intern was, is Fase 3 al animaal/expressief/actief/ver-kennend.
Het is ook (vrij letterlijk) de fase van het weer leren lopen, met ‘vallen-en-opstaat’.
Het vallen en opstaan is hier vaak niet fysiek, maar vooral prychologisch.

Dit is de fase dat ‘de battrijen al voldoende zijn bijgetankt voor de alarmlichtjes, maar nog niet om te rijden”.
Hier kan het lastig zijn om goed contact te houden met de zieke: ze willen al veel maar dan ze kunnen.
Ze worden, zoals men dan zegt, “lastig”, wat teken is dat herstel van animaal gedrag weer op gang komt.
Ze gedragen zich al gezond maar zijn nog steeds ziek; het is zaak om menselijk (bewust) te blijven helpen.

Het herstel in deze ‘dierlijke’ fase is in feite voor de hand liggend: liggen, zitten, staan, lopen.
Elke fase moet opnieuw worden geleerd, en apart worden geoefend; voor lichaam en geest.
Voor lichaam gaat het om standaard bewegingen; het herleren en her-conditioneren van reflexen.
Voor geest komt dat herstel vanzelf, als voor lichaamsoefening Yoga en Qi Gong gebruikt wordt.

Qi-Gong en Yoga zijn ontwikkeld vanuit het begrip van, en ervaring met, ons vegetatieve- en animale lichaam.
Alle adem-, rek en stek, en bewustzijns-halingsoefeningen zijn gebaseerd op het begrip van de meridianen.
De meridianen hebben te maken met het system van samenspel tussen de organen.
In gezondheid lijkt alsof elk orgaan op zich staat (met aparte medische specialismen); maar in ziekte en ouderdom gaat het er juist om hoe de organen elkaar over en weer procesmatig ondersteunen.

Het begrip van de meridianen is van fundamenteel belang in het begrijpen van zelfherstellend vermogen.
Het gaat hier om de informatie/communicatie/afstemmings/regulatieprocessen tussen alle organen.
Die spelen zich niet af IN de medische anatomische lichaamssystemen, maar in de relatie daartussen.
Dat is in de Yoga, Qi-Gong, acupunctuur en chackraleer goed bekend; die zijn hier goed te gebruiken.

Dat is waarom homeopathie goed kan werken vanaf de 1e fase: het helpt het vegetatieve system herstellen.
Dat is ook waarom acupunctuur in fase 2 de stabiliteit van herstel kan sterken: het leidt de Qi in goede banen.
In Fase 3 is gebruik van Yoga en Qi-Gong goed te gebruiken: dit is juist wanneer de zieke zelf weer wat doen wil; en wat doen kan.
De eenvoudige oefeningen van Qi-Gong en Yoga leiden de wil in goede banen in het lichaam.

Dat is een veel fijnere aanpak dan het saaie Wersterse model van trainen om verder te sterken.
Na de interne aansterking in Fase 2 (vegetatief/organen, vooral door ademen, drinken, eten wat bewegen) is de externe aansterking van Fase 3 nodig (animaal/spieren; vooral door oefenen in bewegen).
Fysiotherapie mist wat dat betreft de boot doordat die de psychologische aspecten verwaarloosd.
Vandaar dat Yoga en Qi-Gong beter helpen; het psychologische begrip is daarin verweven.

Yoga en Qi-Gong zijn bedoeld om zelf te doen; ook ter ziektepreventie.
Bij ziekteherstel zijn het zachte krachtige methoden om de wil tot actie in het lichaam te kunnen gebruiken.
De oefeningen van Yoga en Qi-Gong zijn goed in, en vanuit, bed te doen.
De volgorde van liggen, zitten, staan en lopen bepaalt daarbij de keuze van de Yoga Asana’s.

Wat dat betreft is er een ‘logische volgorde’ van 1) Meditatie, 2) PranaYama, 3) Yoga en 4) T’ai Qi in, respectievelijk, Fase 1, 2, 3 & 4.
Vanzelfsprekend heeft het een enorm groot voordeel wanneer iemand met al die methoden al bekend is (preventievegeneeskunst.nl).
Maar ook wanneer dit nog niet getraind is, is dit met begeleiding goed in de 4 Fasen van zelfherstel te gebruiken.
Waar het om gaat is dat de eigen wil en de vermogens van het eigen lichaam elkaar weer hervinden.

chinese clock

    Figuur 2. De Chinese Klok, laat zien hoe de organen elkaar organisch ondersteunen.
    Bij ouderdom en ziekte is die samenhang belangrijk; ook vanwege de uiting van emoties.

Herstel en zelfherstel is gebaserd op herafstemming van de natuurlijke cycli van het lichaam.
Daarin zijn de celcycli, de orgaancycli, de dag/nachtritmen en de seisoensritmen onderling verbonden.
Als deel van het zelfherstel moeten die natuurlijke cycli elkaar ook hervinden.
Tijdens het herstelproces kunnen er fasen zijn (‘episodes’) waarin die ritme ogenschijnlijk gestoord zijn.

Het kan dan voorkomen dat dromen plaatsvindt tijdens het waken (‘ijlen’).
Het kan voorkomen dat waken plaatsvind tijdens het slapen, of slapen tijdens het waken (‘verstoord dagritme’).
Het kan voorkomen dat orgaanritmen elkaar kruisen of doorkruisen (‘spijsverteringsproblemen’of juist ‘emotionele oprispingen’; alle emoties kunnen hierin na elkaar worden doorlopen).
Het kan voorkomen dat zelf en niet-zelf niet goed zijn te ontwarren (‘gedragsconflicten’).

Dat zijn allemaal voorbijgaande processen, en het heeft geen zin om erop te reageren.
Door erop te reageren wordt van de voorbijgaande verstoring als het ware ‘een proces’ gemaakt.
Dat ogenschijnlijk (momentale) proces kan dan weer de lichaams/herstelprocessen verstoren.
Het is daarom belangrijk om niet symptoombestrijdend te denken, maar op zelfherstel te vertrouwen, en dat te onderbouwen.

Het systeem van de Chinese Klok is in dit geval heel praktisch.
Het laat de verbanden zien, waarin de orgaanprocessen elkaar ondersteunen.
Dat gaat dus verder dan de functie tussen de ‘aparte’ verschillende organen.
Het gaat hier om de samenhang van het hele lichaam; die juist bij ouderen en ziekten (en voor geboorte) centraal staat.

Fase 4) gezondheidsherstel

Gezondheidsherstel volgt de Logistieke Curve van ziek naar gezond in 4 fasen.
Dat is een uitgestrekte S-vorm, met een subtiele knik in het midden.
Dit is hetzelfde principe als in het D’Ai-Qi symbool te zien is.
Het gaat om de overgang van een systemgrens; en integratie/relatie tussen deel en geheel.

logistic curve

De Logistieke Curve (van systeemgrensovergang)

yinn-yang

De traditionele Chinese weergave van hetzelfde principe

Fase 4 loopt daarin over in het ‘normale gezonde leven’.
Zoals uit de S-vorm te zien is, is dat hele proces omkeerbaar.
Vandaar dat zelfgenezen.nl in preventievegeneeeskunst.nl ‘doorloopt’.
Dat wat in fase 4 relevant is, is in preventievegeneeeskunst beschreven.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: