SIGLogo(t)
Zelfgenezing

Zelfgenezing maakt gebruik van de natuurlijke principes van genezing die in ons lichaam zijn te vinden.
Genezing is deel van het natuurlijke proces waarmee we met onze omgeving zijn verbonden.
Genezing is het herstel van gezondheid: de natuurlijke samenhang van het deel met het geheel: wij zijn één met het uniVersum.
Zelfgenezing brengt dit principe in de praktijk.

In ons lichaam kunnen we zien dat de natuurlijke samenhang bepaald wordt in het samenspel tussen anatomie, fysiologie, systeemregulatie en systeemintegratie. Het eerste is het gevolg van het laatste.
In de geneeswijzen kunnen we leren hoe we optimaal daarmee kunnen omgaan door de spirituele geneeswijzen, regulatiegeneeswijzen, fysiologie ondersteunende geneeswijzen en anatomische geneeswijzen (in die prioriteitsvolgorde) samen te gebruiken.
In onze beleving kunnen we ervaren dat we daarmee buitenbewuste, onbewuste, onderbewuste en bewuste processen aanspreken in ons wezen; en daarmee moeten kunnen leren werken.
De basis van zelfgenezen is daarmee het begrijpen van de eenheid van je lichaam met je omgeving; en de balans daarin te kunnen herstellen.

  • Zelfgenezen is gewoonlijk vanzelf-genezen.
  • Zelfgenezen mislukt als je met je (on(der))bewustzijn de samenhang van je lichaam verstoort. (De Boom van Kennis zit de Boom van Leven dan in de weg.)
  • Zelfgenezen is dan te herstellen, te reactiveren, door je verkeerde zelfbeeld te deactiveren, en je Boom van kennis ondergeschikt te maken aan je Boom van Leven.
  • Zelfgenezen is het vertrouwen op, en bouwen op, je lichaamskennis, die over miljoenen jaren is ingebouwd in je lichaam.

 

  • Zelfgenezen vraagt een ander begrip dan je op school geleerd hebt. De meeste mensen leerden daar om hun eigen goede gevoel te miskennen en ontkennen. Het is zaak om je eigen goede gevoel te herstellen. En alle verkeerde overtuigingen te laten varen.
  • Zelfgenezen is daarmee vooral een zaak van hygiëne. Verkeerde overtuigingen oplossen en loslaten, en oude reflexen ontmantelen en herstellen.
  • Zelfgenezen is daarom ook vaak een genezen van je verleden (“je bent nooit te oud om een gelukkige jeugd te hebben’.) Leven gaat niet om wat je beleeft, maar hoe je ermee omgaat.
  • Zelfgenezen is het herontdekken van de kunst van het leven; door opnieuw te ontdekken hoe de kunst van het leven is ingebouwd in je lichaam; met ervaring van miljoenen jaren in het omgaan met Aarde.

 

De volgende oefeningen zijn bedoeld om dit (voor je) zelf te verkennen.

De oefeningen zijn arbitrair. Je kan zelf je oefeningen bedenken.
Alle oefeningen die je hier ziet zijn op die manier door iemand bedacht...

Waar het om gaat is om jezelf, in geest en lichaam, op een andere manier te leren kennen. Niet zoals je denkt dat je bent, of hoe anderen menen dat je zou moeten zijn, maar eenvoudig wat je van nature al bent: op basis van je be-leving van je eigen lichaam.

Je lichaamsbeleving is uniek; iedereen heeft op de aarde een ander standpunt, een ander perspectief, een andere visie en dus een andere beleving. Zelfgenezing gaat erom te worden wat je bent; te zijn wat je al bent. Het herstellen van je basis in de samenhang van je lichaam, als deel van de aarde, als deel van het ontstaan van het universum.

Je bent geen schepsel maar schepper. Dat houdt in dat je het vermogen hebt om nieuwe beleving te scheppen., Het houdt ook in dat je de verantwoordelijkheid hebt voor de effecten die je daarmee teweegbrengt. In je lichaam is een uitgebreid waarschuwingssysteem dat je bijstaat in het leren van fouten.

Veel mensen hebben geleerd om dat waarnemingssysteem uit te zetten; ze worden daardoor ontkoppeld van hun eigen beleving, en hun beleving van hun omgeving. Dat is de basis van ziekte. Zelfgenezing is niets anders dan om dat te onderkennen. En de natuurlijke processen van je lichaam te gebruiken om de integrale samenhang in/met je omgeving te herstellen.

Je kan ook veel zelf-genezen wanneer je ogenschijnlijk niets doen kan:
Ademen, geeft ons ons belangrijkste voedsel voor de cellen.
Qi-Gong heeft een groot aanbod van oplossingen die zijn te gebruiken.
Lichaamsbeweging; zelfs als je te zwak bent om je te bewegen.
T’Ai-Qi, en andere interne bewustzijnsbewegingen, kunnen veel helpen.
Zingen is een mooie combinatie van interne beweging en ademen.
En bewegen van alleen maar de vingers breng grote hersendelen in actie...

Zelfgenezen en genezing gebeuren van binnenuit. Mensen hebben altijd vrije keuze. Daardoor kan je altijd wat anders kunnen doen dan wat een ander je voorlegt. Daarom zijn de volgende oefeningen ook alleen maar suggesties. Het gaat erom jezelf te ontdekken. Daar kan je je eigen aanpak voor vinden. Door het herstel van je goede gevoel, maak je weer contact met je lichaam, je omgeving en anderen. Het herstelt leven, liefde, bewustzijn en gezondheid, in jezelf en in/voor/met je omgeving. Herstel van de balans in jezelf herstelt je balans in/met je omgeving: dat is de basis van Aanstekelijke Gezondheid (c).

Gezondheid is gebaseerd op ons aanpassingsvermogen. Dat is ingebouwd in ons lichaam. Ons regulatiesysteem regisseert dat. Ons integratiesysteem coördineert dat. Dat laatste is wat we als gevoel ervaren; en als de beleving van gezondheid. In alles wat we doen is dat te ervaren. De oefeningen in dit deel van het boek zijn hulpmiddelen om dat te kunnen beleven. De oefeningen zijn aan alle geneeswijzen van de wereld ontleend. Ze zijn ontdekt door mensen die hun lichaam goed zijn gaan voelen. Probeer ze zelf, bedenk ze zelf, ervaar waarbij je je goed voelt, en deel je ervaring met anderen, opdat zijn op hun eigen manier zich ook (weer) goed kunnen voelen.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: