SIGLogo(t)
NLP

Grinder en Bandler, een wiskundige en een taalkundige, hebben in principe de basis van de psychologie verlegd door te beseffen dat de psychologische processen niet worden bepaald in het bewustzijn, maar vanuit onderbewuste en onbewuste processen. Ze deden een studie naar de effectiviteit van diverse befaamde therapeuten (Virginia Satir, Carl Rogers, Milton Ericson, ...) en ontdekten dat die elk een ‘verklaringsmodel’ hadden van de redenen waarom hun behandeling zo effectief was. Via cameraopnamen en analyse van de gesprekken ontdekten ze dat de effectiviteit van de therapeut niet werd bepaald door wat die dacht dat die deed, maar door wat die feitelijk deed: de persoonlijke interpersoonlijke communicatie. Op basis van hun bevindingen hebben ze hun resultaten verder uitgewerkt op basis van de methode van hypnotherapeut Milton Ericson. Het was duidelijk dat wat hij zei dat hij deed het meeste aansloot op wat hij feitelijk deed. Hij was zich heel bewust van de principes van effectieve communicatie.

Daaruit ontstond NLP, Neuro Linguistic Programming. Dit is een methode waarin de eigenschappen van reflexen worden onderkend als bepalend voor het gedrag wat we hebben. Door expliciet met die reflexen te werken, kan de communicatie op diepere niveaux worden begrepen, en begeleid. Zo kan bijvoorbeeld aan de stand van de ogen, tijdens een gesprek, afgeleid worden of iemand iets nazoekt in het geheugen, of een blik werpt op de toekomst, en daarbij denk aan een abstracte gedachte of een concreet voorbeeld. Zo zijn er simpele meerdere technieken om een conversatie heel gericht met meer diepgang te kunnen begrijpen. Daardoor kunnen problemen in de communicatie worden opgelost en voorkomen.

In NLP is gegeven dat we elkaar altijd beïnvloeden met wat we doen en laten. Dat is niet te voorkomen. Door dat te beseffen en met meer zorg om te gaan met het effect van de communicatie. NLP maakt veel van de patronen expliciet, waardoor verstrengelingen in de communicatie kunnen worden opgelost en voorkomen. Vaak komt het voor dat iemand iets zegt, maar emotioneel iets anders bedoelt. Het is te vergelijken met zeilen, waar de wind van woorden één richting opgaat, en de onderstroom van emotie de communicatie een andere kant op sleurt. Het gevolg is dat de communicatie het schuitje ingaat, en de bedoeling ervan verlijert. Door de verschillende lagen van de boodschappen te kunnen onderkennen (vergelijk met wat voor hypnose werd beschreven) is op elk van de berichten apart in te gaan. En voor elk een oplossing te vinden.

Van NLP is te leren dat we de verschillende lagen van onze beleving apart kunnen waarderen, ze kunnen ontwarren, en daardoor problemen voorkomen; in onszelf en in interactie met onze omgeving. NLP wordt vaak gezien, en ingezet, als instrument voor het herstellen van het gezonde persoonlijke en sociale functioneren. Het is echter op dezelfde manier in te zetten (Zie bij Voice Dialogue, hieronder) voor het verbeteren van de eigen gezondheid.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: