SIGLogo(t)
Voice Dialogue

Zoals Hypnose en NLP laten zien dat herinneringen, dus gedachten, ons leven bepalen, zo maakt Voice Dialogue expliciet dat de patronen die daarin spleen bepalen hoe we met onze omgeving, en elkaar, omgaan. Zoals we voor elke omgeving bepaalde herinneringen hebben, en weten hoe we ermee kunnen omgaan (bergen, bos, strand, velden, ...) zo hebben we dat ook in contact met andere personen. De repertoires van reflexen waarmee we met de omgeving omgaan heet gedrag. De repertoires waarmee we met elkaar omgaan heten persoonlijkheid. Net als reflexen en gedrag zijn persoonlijkheidskenmerken aangeleerd door de ervaringen van het verleden. Veel mensen hebben die patronen nooit herzien, en nooit gereviseerd. Het gevolg is dat het gedrag van veel mensen door het toeval bepaald is. Voice Dialogue biedt een methode om die persoonlijkheden (voor de omgang met andere personen hebben we andere persoonlijkheden) aan te kunnen spreken, en te ‘herprogrammeren’.

Voice Dialogue werd ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen die ontdekten dat ze met elkaar dezelfde problemen tegenkwamen als met hun eerdere huwelijkspartners. Ze ontwierpen een gesprekstechniek waarbij ze hun gevoelens konden uiten, en ontdekten daarbij een methode om diepere, verborgen, gevoelens aan te kunnen spreken,, en zich uit te laten spreken. Daarbij werd ook duidelijk dat het niet alleen mogelijk was om oude herinneringen ‘aan het woord te laten’, maar ook bepaalde belevingstoestanden zoals bijvoorbeeld een symptoom of een ziekte zich uit te laten spreken, waardoor een mogelijkheid ontstaat om de symbolische (voor een deel van ons: de directe) betekenis te kunnen herkennen van een symptoom of ziekte.

Net als bij hypnose blijkt dat daardoor de lichaamsprocessen direct bijgesteld kunnen worden: pijnen die direct verdwijnen nadat de betekenis ervan is begrepen. Symptomen die rap worden geheeld. Ziekten die genezen. Als bij de homeopathie (zie onder) gaat het er kennelijk om, om het patroon van de ziekte te herkennen, en het onderliggende gezonde patroon te herstellen.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: