SIGLogo(t)
Hypnose

Hypnose maakt gebruik van het gegeven dat alles wat we denken wordt ervaren als een beleving. We hebben als het ware een Bioscoop in ons hoofd, waarin we (oude) belevingen van onze omgeving kunnen her-be-leven. (Zoals koeien hun voedsel herkauwen, herkauwen wij informatie.) Zoals hierboven is beschreven voor de eigenschap van water, en hologrammen: ook hier hebben we te maken met een beweeglijke vorm (‘chaos’) en een gestructureerde vorm (‘coherentie’). Van de voortgaande stroom van informatie van onze omgeving (een film) nemen we informatie op; die ‘opnamen’ worden opgeslagen als een herinnering (film). Van sommige belevingen – die op dat moment niet aansluiten op onze beleving van onze omgeving – maken we ook een ‘foto’. Deze ‘foto’s’ zijn opnamen van breekpunten in onze beleving, meestal daar waar de beleving van ons lichaam en beleving niet meer sporen. (Technisch is dat een splitsingspunt van een fractal.) In ons lichaam hebben we zo een herinneringsbeeld van alles wat we hebben beleefd; met daardoorheen geaccentueerde ‘foto’s’ van momenten waarop onze beleving was verstoord.

Deze herinneringsbeelden zijn de basis van onze reflexen: alles wat we hebben ervaren wordt opgeslagen (Zie Reflexen), en is daardoor herhaalbaar. In veel gevallen kunnen reflexen hierdoor ons leven bepalen. Vaak is dat handig (functionele reflexen), soms niet: door a-functionele reflexen wordt onze beleving verstoord, en ons leven soms vernietigd. Het is dan zaak om die oude reflexen na te kijken, de problemen die ze veroorzaken (of representeren) op te lossen, en ze door functionele oplossingen te vervangen. Dit is te doen door Hypnose.

Hypnose is een oude techniek; en al heel lang in gebruik. Het is een effectieve manier van communiceren met anderen, en jezelf. Hypnose is een techniek om oude herinnering te verwerken. Dit gebeurt op een ander niveau van bewustzijn: dat waarop de herinneringen staan gearchiveerd, en van waaruit ze worden geactiveerd. Hypnos verwijst naar het Grieks; slaap. Het is nodig om over te schakelen naar een andere bewustzijnstoestand, om met de informatie in ons geheugen te kunnen werken. Vroeger was dit lastig te beschrijven, maart tegenwoordig is daar een eenvoudigere parallel voor te geven; als een computer niet goed functioneert is het nodig om het programma te herschrijven. Daarvoor is het nodig om het in programmeertaal opnieuw te programmeren. Soms is het zelfs nodig om in machine taal (assembler) nieuwe code te schrijven. Daarna kan het programma worden gecompileerd en uitgevoerd. Amen.

In hypnose is een eerste aanknopingspunt het ontspannen van het lichaam en de gedachten. Met andere worden: de betrokkenheid bij de directe beleving van de omgeving wordt losgelaten, en vervangen door een directe beleving van het lichaam. Als het lichaam op dat moment rustig zit of ligt, is het per definitie ontspannen. Is het niet ontspannen, dan kan dat alleen maar zijn doordat er nog een herinnering actief is van iets dat speelt in het verleden; niet in het heden waar het lichaam rustig zit of ligt en niets hoeft te doen. Vanuit die ontspannen toestand – waarvan op diverse manieren de beleving kan worden verdiept – is het dan mogelijk om de reactie te ervaren van het lichaam op belevingen van het verleden. De herinnering van een ervaring van het verleden worden als het ware herbeleefd in het lichaam. Op die manier is via gerichte gedachten (‘suggesties’) in het lichaam een andere belevingstoestand naar voren te halen. Bijvoorbeeld: het is mogelijk te blozen en de huiddoorbloeding the vergroten of te verlagen, een hartritme sneller of langzamer te laten worden, delen van het lichaam actiever of kalmer te maken. Dit wordt soms ook klinisch gebruikt (in principe te weinig) om bijvoorbeeld tijdens een operatie de interne lichaamsprocessen bij te stellen vanuit het onderbewustzijn onder hypnotische ‘trance’ (de gerichte focus op het lichaam).

Het besef dat we gedachten kunnen herprogrammeren is bij veel culturen bekend. Elk benoemd het in eigen woorden. Omdat het gaat over het herprogrammeren van reflexen (of overtuigingen), herinneringen zoals opgeslagen in het geheugen, betreft dit vaak ook het gebruik van gedragsherhaling – om herhalingsgedrag opnieuw te programmeren. Zulke gerichte gedragsherhaling heet “ritualen”. Er zijn mentale ritualen (zoals we gebruiken bij het ‘uit het hoofd leren’ van tafels van vermenigvuldiging). Er zijn rituele handelingen (zoals de manier waarop we leren om handen te schudden). En er zijn sociale ritualen (die bijvoorbeeld de code inprogrammeren voor de manier waarop we met elkaar omgaan). Alles wat we – bij herhaling – aan het lichaam voordoen, kunnen we het lichaam bij reflex laten nadoen. Herprogrammeren van reflexen gat samen met een verschuiving van bewustzijn. Eerst moeten we de hele handeling bewust voordoen. Dan, in dezelfde context, kan de reflex onderbewust worden gereactiveerd. Een volgende keer kan de handeling onbewust worden herhaald.

Veel van de activiteiten van zelfgenezing zijn in principe handelingen die je dagelijks doet. Het verschil is vooral dat je ze kan doen met meer bewustzijn, doordat je beter begrijpt wat de betekenis ervan is voor je gezondheid. Je slaapt nog steeds, je eet en drinkt nog steeds, je ademt nog steeds, en je loopt of zit als altijd. Maar anders. Je weet dat wat je doet effect heeft op je bewustzijn. Je hoeft het niet meer mechanisch te doen, “oh ja, je moet slapen”. “Oh, je moet nog wat eten.” Beleving van gezondheid wordt iets waar je van kan genieten. Je weet wat slaap doet en betekent, en daardoor kan je zelf meer ontdekken over je beleving van slaap. Je weet hoe voedsel van belang is voor je lichaam; en je weet dat je voeding verzorgt voor je cellen, en de microben in je darmen. Je weet voor wie je het doet, dat je je lichaam voedt en verzorgt. Het geeft de mogelijkheid om dat wat gewoonlijk vanzelf gaat anders te kunnen beleven. Je kan er meer dan genieten. Ademen doe je toch, maar als je weet dat je ademoefeningen doen kan, terwijl je wacht op een tram of een bus, dan wordt direct je beleving anders. Je voelt meer en beter wat er in je omgaat; je kan daardoor beter inspelen om de beleving van je lichaam, Het komt erop neer dat je je lichaam op een andere manier leert kennen, als een wezen met een eigen verstand en bewustzijn. Wat je beter kan verzorgen. Vergelijk het met een huisdier; waar je zelf in huist. Hoe beter je het verzorgt, des te beter kan je ermee leven. Een vreemd idee? Je lichaam als huisdier? Het lijkt me een beter idee dan ‘je lichaam als machine’. Of zelfs een lichaam wat  niet meetelt, wat maar voor zichzelf moet zorgen, geen aandacht krijgt, en vervloekt wordt als het (daardoor) niet goed meer kan functioneren. Er zijn zoveel momenten en manieren waarop je je lichaam kan leren kennen, en verzorgen. Het is de moeite (het is geen moeite) waard.

Hypnose is een methode om te veranderen in het niveau van bewustzijn. We hebben veel lagen van bewustzijn; en op elke laag van bewustzijn hebben we met andere soorten reflexen te maken: reflexen die te maken hebben met ons lichaam, met de manier waarop we omgaan met onze beleving, met anderen, en onze omgeving. Tussen al die lagen en vormen van bewustzijn bestaat een logische samenhang. Ons gedachtelichaam heeft een eigen regelsysteem, fysiologie van gedachten en structuur van ideeŽn. Ons gedachtelichaam wordt soms vergeleken met een huis of kasteel: hypnose biedt een geleide tour door de architectuur van onze gedachten. Maakt het mogelijk naar andere verdiepingen te gaan, en deuren te openen waarvan we het bestaan zijn vergeten. Daar zijn veel boeken over geschreven; iedereen kan het leren.

Als je je lichaam leert kennen en begrijpen, zal je het niet misbruiken. Dat voorkomt al een hoop problemen. Als je weet hoe je lichaam werkt, kan je het bieden wat het nodig heeft om goed te kunnen werken. De meeste ziekten zijn hierdoor te voorkomen. Dat bespaart je al die kosten die je anders zou moeten maken om een andere aan het werk te zetten om je lichaam weer goed te kunnen doen functioneren. Als veel mensen hun lichaam verzorgen, wordt de samenleving gezonder, en is voor miljarden aan ziektekosten te besparen. Maar belangrijker dan dat is dat je in en van een gezond lichaam meer kan genieten; levenslang, van je lang zal je leven.

  • Twee vormen van hypnose zijn extra interessant:
    zelfhypnose, en wederzijdse hypnose.

Zelfhypnose is het vermogen om oude gedachten her te beleven, te transformeren, en in te leven als nieuwe gedachten; die vanaf dat moment ons gedrag en beleving bepalen.

Wederzijdse hypnose is een techniek waarbij de een de ander hypnotiseert om de een te hypnotiseren. Dit is een gevorderde techniek en vergt kennis met zelfhypnose en hypnose.

Hypnotise leert ons dat ons lichaam – direct – reageert op onze gedachten; en dat oude gedachten ons leven bepalen. Als die gedachten niet (meer) kloppen is herprogrammering een directe oplossing om die niet-werkende gedachten te vervangen door gedachten (overtuigingen) die wel werken.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: