SIGLogo(t)
Het ontstaan van je lichaam

De eerste cel van je lichaam heeft een huidje: de membraan.

  Aan de binnenkant van die huid, dat ben jij.
  Aan de buitenkant van die huid: het universum.

Je huid verbindt beide.
Je (darm/long)huid verbindt jou met het universum.
Aan de ene kant ben je jij, aan de andere kant ben je het universum.
Je huid is een vorm van de verbinding waarover alle wereldreligies praten: we zijn één met het universum.
Dat is ook te zien aan de manier waarop je bent ontstaan.

PLAATJE Bindu

Vanuit Niets vormde zich Kosmisch Gas dat condenseerde in grote druppels, de Sterren, waarvan stukjes stolden: de Aardkorst. Mineralen met water vormden planten, met beluchting dieren, waaronder de mensen.
Elke mens heeft twee ouders. Elk daarvan heeft 2 ouders. Tel maar uit hoeveel generaties voorouders je hebt (1, 2, 4, 8, 16, ...) voordat je meer voorouders hebt dan er mensen zijn op Aarde. Met andere woorden: ‘we zijn allemaal familie’. Je bent mens, als deel van de mensheid.
Zoals je lichaam is opgebouwd uit cellen, is de mensheid opgebouwd uit mensen. (Dat is iets wat de mensheid momenteel nog lijkt te leren be-leven.)

PLAATJE – afstamming

Je eerste cel is gevormd door het samenspel van je voorouders. Elk heeft ervaringen met leven en overleven. Vanaf de virus via de microben en alle vormen van leven die uit hun symbiose ontstonden, hebben we via onze voorouders alle levenservaring opgeslagen in ons lichaam. Van Aminozuren groeide het genetisch materiaal door naar eiwit, RNA en DNA. Steeds grotere antennes voor het omgaan met informatie. Ons lichaam is een supercomputer, die beleving kan opslaan in materie. Onverwerkte problemen van je voorouders spelen mee in je leven. Op dezelfde manier zijn alle oplossingen die ze vonden beschikbaar in je lichaam. Je lichaam is je grootste schatkist, je tijd-ruimtepak voor leven op Aarde. (Dit boek is bedoeld als hulp om meer van de mogelijkheden ervan te leren gebruiken.)

Zoals je kan terugkijken naar steeds meer voorouders die je hun ervaring gaven voor de eerste cel van je lichaam (de “Zygote”) zo kan je ook vooruit kijken, en zien dat die eerste cel zich vermenigvuldigt doordat ze zich deelt. Dat is fascinerend, want elke deling is een vermenigvuldiging. Je lichaam blijft dus steeds een eenheid. En, als het goed is, daardoor ook een heelheid. Net als bij het slagroomkloppen ontstaan er steeds meer belletjes (celletjes) waardoor het lichaam als geheel gevormd wordt. Celdeling is een sleutel voor het succes van het lichaam. Het wordt steeds meer verdeeld. De cellen worden steeds meer verschillend. Waardoor het lichaam als geheel steeds meer verschillende dingen doen kan. En toch één geheel blijft. Dit is de essentie van ons vermogen tot helen. Het is gebaseerd op de heelheid die ontstaat, en bewaard blijft, doordat je eerste cel zich deelt, en daardoor vermenigvuldigt.

De opbouw van je lichaam is spectaculair. Het begint met één cel. Als een soort van twee-componentenlijm wordt dat wat nodig is om die cel te maken (ei & sperma) apart bewaard. Want anders is de reactie niet te stuiten. Die twee componenten zijn tegenhangers van elkaar. Zie www.embryo.nl.

Ei en sperma complementeren elkaar.

  Het ei wordt gemaakt in het lichaam van je moeder. Vanaf haar geboorte heeft zij een voorraad eieren die ‘als pitjes in een granaatappel’ al zijn aangemaakt maar nog moeten rijpen. Nadat bij haar de eerste menstruatie inzet, en voordat de laatste menstruatie afloopt, komen er maandelijks circa 12 eitjes vrij. Ze rijpen, reizen vanuit de kern naar de buitenkant van de eierstok (die geen stok is, maar als in het Engelse woord “Stock”, een Voorraad). Daar vallen ze vrij en worden opgevangen door de Fimbriae; die eruit zien als een zeeanemoon. Daardoor komen ze terecht op de rand van de Tuba, klaar om de spermacellen te ontmoeten.

  Het sperma word aangemaakt in de testikels. Het is een omgekeerde vorm van een eierstok, en hangt buiten het lichaam om ze te koelen. (Daarom dragen de Schotten een kilt.) Het sperma worden telkens nieuw aangemaakt. Miljoenen tegelijk. Ze worden opgeslagen totdat ze worden “geloosd” (niet als dumpen of kwijtraken, maar in de betekenis van vrijgeven). Onder bepaalde voorwaarden komen ze dan terecht in een vagina, waarna de door het lichaam van de vrouw worden begeleidt naar de rand van de Tuba. Waar op de juiste dag van de maand een ei zal liggen te wachten. De beweging van het sperma wordt door het lichaam van de vrouw georchestreerd: zwembeweging als van een vis, een beweging als van een vis op het droge, een kurketrekkerbeweging of niets-doen.

De aanmaak van ei en sperma complementeren elkaar.

  In de eierstok is de stroomrichting van binnen naar buiten; in de testikels van buiten naar binnen.
  In de eierstok komen de eieren vrij door de wand heen; in de testikels stromen ze uit door een kanaal vanuit het midden.
  In de eierstok rijpen ca 12 eitjes per maand; de Graafse Follikels. De eerste die daarvan vrijkomt blokkeert het vrijkomen van de andere Graafse Follikels. Daardoor komt er per maan-maand gewoonlijk maar één ei ter beschikking.

  Bij het sperma worden miljoenen geproduceerd in voortdurende productie. Het duurt 72 dagen voordat het sperma klaar is.  Wanneer het sperma wordt vrijgegeven gaat dat met miljoenen tegelijkertijd (ca 4 miljoen). Op hun reis naar het ei toe werken ze allemaal samen; vergelijk het met een peloton fietsers. Op hun reis krijgen ze een lunchpakket mee: fructose (suikers) als voeding; en bicarbonaat om de zuurgraad van hun omgeving te neutraliseren.

DNA van de moeder en vader complementeren elkaar.

Sperma en ei complementeren elkaar in hun streng DNA. De streng van de moeder bevat genetisch materiaal dat al was aangemaakt op het moment dat haar lichaam in de baarmoeder gevormd werd. Het bevat om het zo maar te zeggen een DNA plaatje van haar moeder, vanuit het verleden. Het streng DNA van de vader biedt een update. De moeder biedt om het zo maar te zeggen de verbinding naar het verleden; de doorgaande historie van de mensheid. De vader biedt informatie van de ontwikkeling van het moment in de omgeving.

 • De basis van het menszijn ligt daarmee bij de moeder.

Zij biedt het X chromosoom. Het Y-chromosoom van de man is daarvan een gereduceerde versie. (Ook in de hormoonaanmaak is dat later te zien: het lichaam van de man maakt meer testosteron, wat een ingekorte versie is van de aanmaak van oestrogenen.)

Circulair DNA en lineair DNA complementeren elkaar.

Je moeder biedt ook het circulair DNA, wat wordt overgeleverd van moeder op kind. Daarin ligt de informatie van bijvoorbeeld de vingerafdruk, en andere zaken die met de opbouw van het lichaam hebben te maken.

Met andere woorden: de vrouw is de draagster van de doorgaande lijn van de ontwikkeling van de mensheid. De man voegt daaraan toe de ‘update’ van de actuele informatie van de omgeving.

Klonen en seks complementeren elkaar.

Om dat wat breder te begrijpen is het handig om te beseffen waarom veel planten en dieren zich niet klonen.
Via klonen krijg je een kopie van het oorspronkelijke wezen. Met dezelfde informatie over leven en overleven. Klonen gaat snel en prachtig; en na het droogleggen van de polders waren het de klonende gewassen die er het eerste konden groeien. Maar door het groeien van die planten veranderde ook de omgeving. Waardoor dezelfde planten er later niet meer konden groeien. Om in de natuur aanpassing te hebben aan een veranderende omgeving, is het nodig informatie van andere omgevingen te hebben.
Seksuele bevruchting combineert de informatie van één standplaats met de informatie van een andere omgeving. Daardoor kan een plant, om het zo maar te zeggen, weten hoe het is om te overleven in de ene omgeving, maar ook hoe het is om te leven in een andere omgeving. Bestuiving zorgt voor bredere overlevingskansen in een veranderende omgeving. Ook in de mensen is dat het geval.

De moeder biedt ons daardoor verbondenheid met de Aarde; de vader biedt informatie van wat er momenteel in is veranderd in de omgeving.
Net als in een hologram, biedt de moeder de stabiliteit (laser, drager) en biedt de vader de variatie (veld, signaal).

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: