SIGLogo(t)
Het ontstaan van de Mensheid

De integrale samenhang van het uniVersum is ook te zien in een meer grootschalige manier van kijken naar het ontstaan van de mensheid.
Hier gaat het over het omvormen van mineralen naar planten, dieren en (o.a.) mensen. Dit is net zo belangrijk als wat hiervoor werd gezegd. In wat hiervoor staat is te begrijpen dat ons lichaam in samenspel met DNA, RNA, Eiwit en Aminozuren gevormd is. Dat betekent dat we van nature kunnen omgaan met eiwit, bacteriën en virus. In het volgende komt in beeld hoe we als mens ook met de dieren, planten en mineralen zijn verbonden. Dat inzicht is verderop goed bruikbaar voor het kunnen genezen. Terwijl je het volgende leest kan je je afvragen in hoeverre je dat wat benoemd wordt in jezelf – of anderen – herkent. Ons dierlijk gedrag, plantaardige respons of minerale eigenschappen...

Waar op het moment het model van de wetenschap nog tekort schiet, is in het beschrijven van het inbouwen van vrije keuze in de materie. Levende materie is wezenlijk anders dan dode materie. We kunnen de wetten van de dode materie niet gebruiken om leven te beschrijven of te begrijpen. Wat we nodig hebben is een inzicht waardoor we kunnen zien hoe de dode materie, zoals mineralen, tot leven kwam in de vormen van planten en dieren.

Het volgende is een vertolking van een stuk wiskunde (de Topologie). Dat is een tak van wiskunde die bekijkt wat er gebeurt aan de grenzen van de werkelijkheid. Daar waar het onbekende in contact is met het bekende. Dat is het gebied van de meest betekenisvolle transformaties. Dat is samen te vatten in de volgende plaatjes.

 

FIGUUR TOPOLOGISCHE ROTATIES TUSSENLEVENSVORMEN

  Alles wat in een cel te zien is, is ook in ons lichaam te vinden.
  Dit heet het cellulaire systeem.

Mineralen

Mineralen zijn hele grote, heel geordende, roosters van atomen. Daardoor vormen deze atomen, samen, een enorme antenne. Zoals elke antenne ordenen ze daardoor radiogolven, en trillingen van allerlei soort. Om de mineralen heen ontstaan daardoor samenhangende velden. Die ordening verschilt per soort mineraal. Phil Callahan (JAAR) heeft beschreven hoe dit bijvoorbeeld in de Japanse Zen tuinen gebruikt wordt, door kalksteen en vulkaansteen samen te gebruiken. En hoe ook de Ierse Ronde Torens door hun paramagnetisch effect een lokaal klimaat konden verzorgen waardoor de tuinen rond die torens beter gedijen. Door te begrijpen dat mineralen werken als antennes, ofwel elektromagnetische filters, is ook te begrijpen waarom ze een belangrijke rol spelen in de natuur, en onze voeding.

Planten

Als je inziet dat rondom mineralen een coherent veld ontstaan kan. Dan kan je ook begrijpen dat water in zo’n geordend veld zich goed kan structureren. Water is een vloeibaar kristal; het ordent zich gemakkelijk door velden in de omgeving. Het kan die informatie ook opslaan. (Benveniste, JAAR; Smith, JAAR, Omura, 2006). Rondom mineralen krijgt water daardoor een andere eigenschap. Als vloeibaar kristal fungeert het als structuur element in de omgeving. Daardoor kunnen niet alleen mineralen water ordenen, maar omgekeerd ook het water mineralen ordenen, zoals is te zien in de opbouw van planten. Daar is water de basis van de structuur, die aangelegd wordt door mineralen.

  Alles wat in een plant te zien is, is ook in ons lichaam te vinden.
  Dit heet het vegetatieve systeem.

Dieren

Dieren maken gebruik van wat al is ontwikkeld in planten. Planten zijn geworteld in hun omgeving. Hun manier van verplaatsen is gewoonlijk het laten vallen van zaad. Daardoor staat de volgende in een andere omgeving. In die andere omgeving ontwikkelt de plant zich anders. De ijk op een duin, alleen op een berg, in een bos,of in een moeras, krijgt een andere vorm, aangepast aan de omgeving. Die aanpassing aan de omgeving is in dieren te vinden in de vorm van een interne circulatie:dieren kunnen zich intern zoveel veranderen als nodig is voor een aanpassing aan een andere omgeving. Daardoor kunnen dieren in verschillende omgevingen leven, en zichzelf in balans houden terwijl de omgeving verandert. Een dier is, om het zo maar te zeggen, een plant met een ingebouwde klimaatregeling. De ‘apparatuur’ die daarvoor nodig is kennen we als onze organen.

In de organen gebeurt het omgekeerde van wat er gebeurt in onze omgeving. Het lichaam kan daardoor compenseren voor veranderingen van de omgeving. In dieren is hetzelfde te vinden als in planten te zien is: de doorstroming van grondwater en grond door de plant heen naar boven, en van licht en lucht door de plant heen naar beneden. Dieren kunnen daardoor op één plaats voedsel opnemen, het in hun lichaam opslaan, het ergens anders heen meenemen, en het daar verteren. De longen vervullen de functie van het blad in de bomen; de darmen vervullen de functies van de wortels. Daardoor kunnen dieren van één territorium naar een ander reizen.

  Alles wat in een dier te zien is, is ook in ons lichaam te vinden.
  Dit heet het animale systeem.

Mensen

Intelligente dieren (en daar zijn er héél veel van) hebben het vermogen om – net als microben – van één omgeving naar een andere te reizen. En die reiservaring op te slaan. Dat is wat we in ons menszijn ervaren: we kunnen niet alleen op de ene plaats wat eten wat we op de andere plaats kunnen verteren, maar we kunnen ook op de ene plaats wat leren en dat op een andere plaats, of op een ander moment, weer gebruiken. Veel dieren kunnen dat, mensen zijn daarin (vaak letterlijk) wat handiger dan andere dieren. Het belangrijkste voordeel van de mens is dat die informatie opslaat in taal en technologie. Daardoor is die kennis met veel mensen te delen, ook op andere momenten, waardoor mensen goed kunnen samenwerken. Daardoor kunnen ze beter overleven. (Op het moment gaat dat zo te zien helaas nog ten koste van het leven van andere dieren en de planeet.)

  In de mens is nog steeds deze ontwikkeling te zien.

 • We hebben onze menselijke (sociale) vermogens.
 • Daarnaast handelen we nog veel vanuit dierlijke instincten.
 • Ook functioneren we nog uit plantaardige (vegetatieve) reflexen.
 • En uiteindelijk zien we in ons lichaam ook het effect van minerale reacties van de materie.
 • Het is belangrijk om te beseffen dat we mineraal, plant, dier en mens zijn.

Nog belangrijker is om te begrijpen dat we daardoor eigenschappen delen met mineralen, planten, dieren, en andere mensen. Die eigenschappen helpen om onszelf beter te kunnen begrijpen. Die zijn daardoor ook te gebruiken om onszelf (weer) te kunnen genezen.

Belangrijkst is echter om te beseffen dat er in de doorgroei van mineralen naar planten naar dieren naar bewustzijnsvormen zoals mensen iets bijzonders gebeurt: de inbouw van vrije keuze in de materie.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: