SIGLogo(t)
Wat is je lichaam?

Wat is je lichaam?

Is je lichaam een wat? Of een wie?

Als je ‘het’ beschouwd als een ding, zal je er ook zo mee omgaan...
Veel mensen foeteren op hun lichaam alsof het een ding is. Sommige mensen geloven ook stellig dat het een ding is. (Als je dit zelf doet, pas op: “Waar je in gelooft moet je ook aan geloven”). Ze krijgen te horen dat hun lichaam is versleten. Alléén machines, van dode materie, verslijten. Dat zou betekenen dat je lichaam is gemaakt van dode materie. Een karkas. Een kadaver. Dat is  natuurlijk onzin. Je weet dat je lichaam leeft. Het is opgebouwd uit levende cellen; dat werd je als het goed is op school verteld. Je beleeft dat je lichaam verandert. Het is dus geen ding. Geen machine. Maar ... wat is het wel?

Je lichaam is ontstaan als deel van het universum, als deel van het ontstaan van de mensheid. Je lichaam is ook deel van de mensheid. Vergelijk het met een cel in een lichaam, zo ben jij een ‘cel’ van de mensheid. Maar je lichaam is ook één met het dierenrijk. Je animale animus en anima. Je lichaam is ook één met het plantenrijk. Dat heet zelfs je vegetatieve lichaam. En je lichaam is één met de Aarde; niet alleen omdat het is opgebouwd uit materiaal dat je hebt geleend uit je omgeving. Mogelijk kom je tot de ontdekking dat je veel groter, ouder, wijzer en onwetender bent dan je mogelijk ooit hebt geweten. (Onwetender, omdat je waarschijnlijk niet weet hoe oud, groot en wijs je lichaam al is.)

Je Lichaam is dus enorm oud en wijs; één met het universum. Je lichaam is één met het universum, is dus  het universum. Maar toch denken we dat we daarvan losstaan. Sterker nog, wetenschappers stellen en menen dat ‘de wetenschap los staat van het universum’.  Daarmee ben je, om het zo maar te zeggen, “van god los”. Maar dat is in de praktijk niet het geval. We zijn één met het universum. Dus onlosmakelijk met het universum verbonden. Hoe werkt dat? We ontdekken dat we een heel ‘dashboard’ hebben dat ons aangeeft of we goed met onze omgeving zijn verbonden; “Hoe voel je je?”  In je lichaam kan je je verbondenheid met je lichaam, jezelf, anderen en je omgeving ervaren.

In het bestuderen van de samenhang van ons lichaam komen de nieuwste wetenschappelijke inzichten aan bod. Je boft.  Sterker nog, onderzoek wat maar net gepubliceerd is, is in dit verhaal al te lezen. Echter: het blijkt dat de wetenschap die we kennen voor het bestuderen van leven (nog) niet geschikt is. Dat wordt daarom ook apart hier beschreven. Het helpt om te beseffen dat, ook al is dit nog niet zo goed bekend en ook nog (steeds) niet zo goed begrepen: het is wel iets wat je aan den lijve beleeft. En dus mee kan (leren) omgaan.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: