SIGLogo(t)
Genezen als Spel

Een spel is een sport die je samen doet met anderen. Gezondheid als spel maakt gebruik van dezelfde intentie als “Gezondheid als Sport”, zie boven, met daarbij het effect dat je beleving wordt weerspiegeld door een ander. (Soms is dat ook interessant omdat je daardoor kan omgaan met het gedrag van een ander; te weten je eigen gedrag in respons voor het contact met het gedrag van een ander...)

Genezen als spel werkt het beste als elke deelnemer beseft dat het gaat om je eigen beleving. Niet om wat de ander ervaart, maar om de manier waarop je meer leert van je lichaam en leven in samenspel met de ander.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: