SIGLogo(t)
Gebedsgenezing; wat je denkt bepaalt je beleving

Je bent vrij om te denken wat je wilt. Dar moet je wel mee leven.

Gebedsgenezing is een andere benaming voor spirituele genezing. Het verschil in benaming verwijst naar een verschil in de beleving van de eigen betrokkenheid in de genezing. In de spirituele geneeswijzen staat centraal dat elke mens deel is van het universum, en daardoor handels vanuit het uniVersum. In de gebedsgenezing wordt hetzelfde gedaan, maar het universum centraal gesteld. De gebedsgenezer ‘doet een bestelling bij het universum’. Die als het meezit, dat levert.

Gebedsgenezing beoogt om de wens van de genezer niet bepalend te laten zijn voor de uitkomst. Net als bij spirituele geneeskunst gaat het om het afstemmen van gevoel en beleving, waarna – via gedachten – een ‘wens’ wordt geuit. Het ‘doorgeefluik’ is het beeld wat de genezer zich stelt van het universum; het ‘godsbeeld’. Zoals de diversiteit van religies laat zien, zijn er daarvoor veel voorstellingen te gebruiken. De ‘levering op bestelling’ is in het algemeen goed vergelijkbaar (er zijn mensen die door gebedsgenezing genezen), ook al zijn de vormen waarin dit gebeurt heel verschillend.

Een voorbeeld van gebedsgenezing (‘levering op bestelling’) is te zien in de voodoo en candomble, waarin de goden niet worden verzocht, maar wordt verteld wat ze moeten doen. Het ritueel van het slachten van bijvoorbeeld kippen helpt om te begrijpen wat er gebeurt: tijdens het overlijden produceren de hersenen delta golven; dit zijn ook de hersengolven die in diep trance meditatie worden gemeten. De voodoo priester ‘liften’ dus als het ware mee met de “stervende’ kip, om daardoor in een andere bewustzijnstoestand te komen. (Het is een vorm van spirituele luiheid?) Zoals bij de metingen van Valery Hunt was gezien; ons lichaam wordt bepaald door een samenspel van elektromagnetische velden. Zoals in ondermeer de Neurofeedback te zien is; wat we denken bepaalt de elektromagnetische frequenties in onze hersenen. Maar omgekeerd bepalen die elektromagnetische patronen ook wat we denken. (Daarom is het ook zaak op te letten welke elektrische apparaten we in onze omgeving gebruiken.)

Het lijkt niet veel uit te maken – gezien het effect – of de goden worden gesmeekt of een resultaat wordt afgedwongen. Dat lijkt meer verband te houden met het karakter van de betreffende genezer. Met andere woorden: de emotionele lading in de gebedsgenezer lijkt ‘een andere golflengte’ te zijn dan die ‘waarop de bestelling geplaatst wordt’. Het lijkt zinvol om daarnaar meer studie te verrichten. (Vooral naar de effecten ervan op de gezondheid van de betreffende genezer, en de beleving van hen door personen in hun directe omgeving.)

Wat we leren van de gebedsgeneeswijzen over het functioneren van ons lichaam is dat het concretiseren en vasthouden van een bepaald gevoelsbeeld (een wens) helpt om dat beeld over te dragen op een ander opdat die kan genezen.
Net als bij gebedsgenezen oppert dit dat we op meer wezenlijke manieren met elkaar zijn verbonden; dat is te leren gebruiken.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: