SIGLogo(t)
Medicijnbuidel

De medicijnbuidel is een soort van paspoort naar de binnenwereld. Beschouw het als je portefeuille gezondheid.

Als je kijkt in je portefeuille, dan zie je daar allerlei papieren en symbolen, waarmee anderen hebben aangegeven dat je wat hen betreft meetelt. De papieren van de Nederlandse Bank (die altijd van die bank eigendom blijven). Je rijbewijs en paspoort (die eigendom zijn van de Nederlandse regering). Je postzegels. Je geld. Al die zaken die je plots kan verliezen, en daardoor ‘waardeloos’ bent. Kijk eens in je portefeuille, voor hoeveel van die waardepapieren, je afhankelijk bent van een ander?

Een medicijnbuidel werkt anders. Alles wat daarin zit biedt toegang tot de binnenwereld. De medicijnbuidel is het bekends geworden van de traditie van de Amerindianen. (De Indianen van Noord- en Zuid Amerika; die door een misvatting zijn vernoemd naar de mensen in India..) De Amerindianen werken veel met ritualen. Initiaties waarmee ze zichzelf vinden, en kunnen plaatsen, in de natuur en cultuur. Bekend is de Soul Quest. Dit is met de Australische Walkabout te vergelijken. Het is een trektocht in de natuur, om je eigen natuur te leren kennen en begrijpen. (Zie ook Meditatie als Medicatie.) In het opdoen van wezenlijk begrip, door zelfinzicht, is er altijd een herinnering naar de omgeving waarin dat inzicht werd verworven. (Zie ook Reflexen.) In die omgeving is altijd wel wat te vinden dat de essentie van de binnenwereld ervaring, in taal van de buitenwereld laat zien. Een steen, een blad of takje, een veer van een vogel. Door daarvan een stukje mee te nemen werkt het als Talisman. Een talisman is een doorgang, een portier, een login + password, een sleutel om weer bij die ervaring te komen. Een medicijnbuidel is daarmee een portfolio van je eigen zelfontdekking. Elk onderdeel erin verbindt je met je eigen kracht. (Vandaar dat het bij de Amerindianen een symbool was als iemand zijn medicijnbuidel was kwijtgeraakt; of die werd afgenomen wegens onwaardig gedrag. Het was een teken dat je niet goed had opgelet of je respectvol omging met je omgeving. Of je goed had gezorgd voor je eigen integratie in je directe omgeving. Met andere woorden: als je het contact kwijt was met je omgeving, stelde je contact met jezelf ook niet veel voor?)

Een medicijnbuidel is een interessant gegeven. Het val verschillende dingen samen:

  • contact met de natuur
  • contact met je natuur
  • diepe ervaring van je verbondenheid met het universum
  • tastbare herinnering naar je wezenlijke ervaring

Ook dit is weer iets om eens mee te spelen?

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: