Wat is Nieuw?! SIGLogo(t)

Integrale geneeskunst is gebaseerd op de 4D-logica van de relatie tussen deel en geHeel. De onderstaande koppelingen bieden een inleiding in de grondgedachten van www.scienceoflife.nl voor de integratie van de wereldgeneeswijzen voor het voorkómen van ziekte door voorzorg door zelfzorg/

Dit is een project van SIG
DONATIES ING 7234993

Datum

Ontwikkeling

2012.01.01

Bijles voor Artsen toont de tabel voor de relatie tussen cel en lichaam als basis voor het genezen van mens en mensheid.

2011.10.13

Politiek is géén populair onderwerp in de geneeskunde; maar er is reden om in 4 ESSAYS uitleg te geven voor achtergronden van de begrippen persoon, geld, wetten, en corporaties; en om remedie te bieden voor hun betekenis.

2011.09.30

Invoegen van de koppelingen naar de Handboeken (1, 2, 3 &4) met de beschrijvingen van de 1) Logica, 2) Geneeskunst, 3) Politiek en 4) Praktijk van de Integrale geneeskunst.

2011.06.10

Bijles voor Artsen: “Elektronenstorm”: hoe medicatie doodt door het doen instorten van de elektromagnetische lichaamssysteemregulatie/-synchronisatie

2011.06.09

 

 

NavLeft NavUp NavRight
[Wat is Nieuw?!] [Voorbeelden]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: