Integratie van de Geneeswijzen SIGLogo(t)

Integrale Geneeskunst biedt veel meer dan alle geneeswijzen van de wereld: hun integratie.
Samen kunnen ze véél meer dan alléén: samen kunnen ze ziekte voorkómen.
Samen bieden ze het basisprincipe van de geneeskunst: “Genezer, genees jezelf”.
Het vereist een andere arts-patiënt relatie: van gelijkwaardige samenwerking.

Momenteel is de geneeskunde in Het Westen vooral bepaald door verdienen aan ziekte.
Traditionele geneeswijzen zijn veeleer, vooral, bedoeld voor zelfzorg en voorzorg.
Door de integratie van geneeswijzen ligt de winst in het voorkómen van ziektebehandeling.
De echte winst ligt in de investering in, en beleving van, gezondheid, voor ALLE mensen.

In Integrale Geneeskunst is gezondheid expliciet te begrijpen en te beschrijven.
Gezondheid is het logisch gevolg van de integrale samenhang tussen deel en geheel.
De beleving van gezondheid is inherent in de organisatie, en het functioneren, van leven.
Het verlies aan gezondheid (“ziekte”) heet altijd een (één) oorzaak: disintegratie.

De samenhang van ons lichaam wordt bepaald door de samenhang van informatie.
Het lichaam is opgebouwd door levende cellen; die samen hun samenhang onderhouden.
De cellen onderhouden hun onderlingen samenhang en relatie door hun communicatie.
Wordt die communicatie van informatie verstoord, dan ontregelt het regulatiesysteem en ontstaat (mogelijk) ziekte.

Integrale geneeskunst

Integrale Geneeskunst heeft 4 onderdelen:

 1. Informatiegeneeswijzen
 2. Regulatiegeneeskunst
 3. Procesgeneeskunde
 4. Structuurherstelbehandeling

Deze website heeft 4 onderdelen:

 1. Onderbouwing
 2. Onderzoek
 3. Onderwijs
 4. Overleg

Project Integrale Geneeskunst heeft daarnaast 4 aparte websites:

 1. Preventieve Geneeskunst is erop gericht om ziekte te voorkómen
 2. Zelfgenezen is een handboek (D.H.Z.) voor het leren zelfgenezen.
 3. Webdokter is een loket voor vraag en aanbod van oplossingen.
 4. Wetenschap van Leven geeft de onderbouwing (eerst Engelstalig)

Onderdelen zijn apart uitgewerkt:

[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait

Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: