PatiŽnt SIGLogo(t)

ESSAY
Er is een verschil tussen een mens en een persoon; dat is van belang in het begrijpen van het verschil tussen iemand die gezond is, en een patiŽnt.

Uniekheit in individualiteit is een gegeven en kenmerk van menszijn.
Dit wordt aan mensen ontnomen in het begrip van “Persoon”.
Een persoon is een ‘personeelslid’ (horige) van een staat.
Een persoon, als ‘horige’ van de artsenij, heet een “PatiŽnt:.

Een patiŽnt is, per definitie, iemand in een toestand van afhankelijkheid.
Een Persoon is (wettelijk) iemand die geacht wordt afhankelijk te zijn van de staat.
De staat is (formeel) een onderneming; met een eigen (belasting)geldbelang.
Een gezond mens verzorgt de eigen gezondheid; is onafhankelijk, autonoom.

In het uniVersum zijn vier soorten van ‘wetten’ te onderscheiden:
1) Kosmische wetten (Schepping),
2) Natuurwetten (Vrije Keuze; Leven op Aarde),
3) Landswetten (Overeenkomsten)
en
4) Wetten van de Zee (Handelsafspraken
).
De eerste twee soorten bepalen het bestaan het het leven, ook van elke mens.
De laatste twee zijn samenwerkafspraken tussen mensen in omgang met elkaar en onze omgeving.

Soevereniteit is het kenmerk van de mens als schepper in de schepping.
Autonomie is de beleving daarvan als Vrije WIl in eigen lichaam.
 

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: