Structuurherstel SIGLogo(t)

Klassieke geneeskunde is (nog steeds) de norm in de gereguleerde geneeskunde.
Dat, ondanks het gegeven dat de wetten van de dode materie niet gelden voor levende cellen.
De principes van determinisme (herhaalbaarheid, voorspelbaarheid) gelden zelfs niet voor lijken.
In levende wezens zien we dat materie, en chemie, onderdeel is van elektromagnetische informatievelden.

Vermogens van de somatische behandelwijzen

Somatische geneeskunde kan uitstekend ingrijpen ingeval van acuut trauma.
Het is ten dele zelfs mogelijk om in te grijpen in moleculaire lichaamsprocessen.
Ten dele is het zelfs mogelijk om chemisch in te grijpen om de bio-elektrische bewustzijnsprocessen.
Er is zelfs gericht onderzoek naar de structuur van DNA; en zelf een begin van onderzoek naar bewustzijn.

Beperkingen van de somatische behandelwijzen

De gereguleerde geneeskunde heeft maar een héél beperkt toepassingsgebied: de vaste toestand materie.
De gereguleerde geneeskunde heeft ook maar een heel klein tijdvenster: dat van stabiele processen.
De gereguleerde geneeskunde kent ook maar een heel klein energiedomein; zonder kritische transformaties.
De gereguleerde geneeskunde kent slechts een fractie van de werkelijkheid (zoals de ontkenning van de (effectieve) spirituele geneeswijzen laat zien).

Integratie van de geneeswijzen

De integrale geneeskunst is gebaseerd op de integratie van faseinformatie, energie, tijd en ruimte.
In ons lichaam zien we meer over hun integratie als bewustzijn, elektromagnetische velden, biochemie en io-fysica.
Meer dan dat: we beleven, aan den lijve (letterlijk), hoe we met dat samenspel (kunnen) omgaan.
Wat we nodig hebben is een manier om die beleving te kunnen beschrijven: de klassieke theorie schiet daarin tekort.

Benodigd: begrip van bewustzijn

Wat we nodig hebben is een theorie (onderzoeksmodel) waar onze betrokkenheid in is geïntegreerd.
Alleen dan kunnen we inzien en doorzien hoe mis-/on-betrokkenheid kan leiden tot ziekte.
Ziekte is NIET een verstoring van de fysieke samenhang van ons lichaam.
Verstoorde fysieke lichaamssamenhang is (afgezien van trauma) het gevolg van verstoring.van de manier waarop de levende cellen samen het lichaam opbouwen en onderhouden
.

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: