Geld SIGLogo(t)

ESSAY
Een ander perspectief op de ziekmakende rol van geld,
en het genezen van geld voor gezondheid voor de mensheid.

Geld is het grootste bijgeloof wat de mensheid ooit gekend heeft.
Geld heeft géén eigen waarde; het is oud papier en oud ijzer.
Gezondheidszorg is momenteeel gericht op het verdienen van geld, aan ziekte.
Dat maakt geld de grootste ziekmakend factor op Aarde
.

Geld kost geld om te maken, te bewaren, te gebruiken en kwijt te raken.
Teveel geld leidt tot welstandsziekten, ziekten door stress door angst voor verlies van geld, en trauma door beroving van geld.
Te weinig geldt leidt tot armoede, honger, ziekte en (daardoor tot) criminaliteit.
Genoeg geld betekent een afhankelijkheid van geld om te kunnen overleven.

Miljarden jaren heeft de mensheid kunnen leven zonder geld.
De invoering van geld werd beschreven als het bijgeloof in het Gouden Kalf (Baal).
De rol van de bankiers is expliciet beschreven in het boek “Faustus”:
Onder verlokking van het ver’krijgen’ van alle rijkdommen van de Aarde, verkopen mensen hun ziel.

De Ziel is het vermogen van Vrije Keuze; de basis van uniekheid, onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit.
Geld is géén vorm van waarde, het is géén energie, het is géén (teken van) liefde.
Geld is een Contract; anomien, algemeen, onpersoonlijk; schijnbaar zonder vrije keuze (Zie Zimbardo).
Lees “They own it all, (including you)”, om de zieke kant van geld goed te leren doorzien.

De oorsprong van (het (bij)geloof in) geld ligt in de verre (vóór-)Egyptische historie.
Deze traditie van slavernij, belasting, geld en gezag is overgezet van Egypte naar Rome.
In Rome werd het Vaticaan opgezet door bankiers; en later met geweld voortgezet als de staat/kerk in Rome.
Sindsdien bepalen Rome (Geloof), London (Geld) en Washington DC (Geweld) samen ‘de wil van de wereld’.

Wilsbepaling is het centrale gegeven; het oude woord ervoor is magie (“Magd”, in Sanskrit, is scheppend vermogen).
Het ontwikkelen van het eigen scheppend vermogen is de essentie van de training van mysteriescholen.
Het ontkennen van magie (eigen wil, eigen scheppend vermogen; eigen schepping) is ‘cultuurnorm’.
Het is de basis van het stagneren, blokkeren van eigen vermogen, eigen wil, vrije keuze.

Alle problemen met geld worden direct opgelost, zodra het géén monopolie is van banken (= bankiers).
Daarmee vervalt direct de algemene anonieme onwettige contractvorm die geld vertegenwoordigt (slavernij).
Daardoor vertegenwoordigt geld direct de werkelijke bedoelde waarde: meer-waarde door overeenkomst.
Dat betekent dat geld de directe weergave wordt van de overeenkomst in Vrije WIl op basis van Vrije Keuze tussen mensen.

Deze oplossing voor alle problemen voor geld worden geboden in project www.lotusbank.nl.
Daardoor zijn alle  problemen van geld  oplosbaar; en alle door geld veroorzaakte ziekten te voorkómen.
Het tegendeel is ook het geval: daarin is geld representatief voor de meerwaarde van een aandeel in samenwerking op basis van Vrije Keuze.
Daardoor zijn ook alle door geld veroorzaakte problemen in de gezondheidszorg te genezen/voorkomen.

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: