SIGLogo(t)
Leren over ons eigen functioneren

Elke geneeswijze die 'werkt', heeft effect doordat die inspeelt op het functioneren van ons lichaam. Doordat ze contact maken met een manier waarop ze functioneren kunnen we daarvan leren. Die kennis kunnen we in meer algemene zin begrijpen en benutten.

Voor verschillende behandelvormen wordt samengevat wat hun essentie is; vanuit het oogpunt van het functioneren van het lichaam.

    Deze aanpak is in meer algemene zin te begrijpen: de betekenis van een geneeswijze ligt niet in het verklaringsmodel wat de behandelaars ervoor gebruiken, maar in de manier waarop ons lichaam die aanpak kan begrijpen. Het helpt ons om onze 'lichaamstaal', en het begripsvermogen en bevattingsvermogen op een andere manier te begrijpen: hoe kan de kolonie van levende cellen, die ons lichaam vormen, omgaan met onze interactie met onze omgeving?

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: