SIGLogo(t)
uniVersum

Belangrijk is om te beseffen dat het gaat om een universum. Uni (“één”) Versum (“Lied”) is zoals het woord al aangeeft één samenspel van trillingen. Vergelijk het met een symfonie.

Belangrijk is ook om te beseffen dat de mensheid is gevormd als deel van het universum. Elke mens ook. Er staat dus geen mens buiten het universum. (Objectieve wetenschap bestaat niet.)

Het belangrijkste in deze beschouwing is: materie is een vorm van informatie in formatie. Het is een gasvormig, vloeibaar, stolsel van onstoffelijke (immateriële) trilling.

Belangrijker dan die vier fasen is dat al die fasen in elkaar kunnen omvormen: “transmutatie”. Er is dus een 5e factor, de “Kwintessens”, die de overgang tussen die vier fasen mogelijkmaakt: Vrije Keuze.
De Kwintessens van de Alchimisten is de verandering van vrijheidsgraad in de materie. Cruciaal is dat leven juist daarvan gebruik maakt.

Dat is dan ook de essentie van dit hele verhaal: ons lichaam is daarvan een voorbeeld. Je lichaam weerspiegelt een samenhang tussen materie en informatie. Je beleving gaat over het samenspel tussen informatie en materie. Alle lichaamsprocessen gaan over de omvorming tussen informatie, materie en informatie. We moeten het lichaam dus niet als ding, als object bekijken. Maar (net als het uniVersum) als een manifestatie van informatie in formatie.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: