SIGLogo(t)
Ter afsluiting

Bij het opzetten van dit boek was het duidelijk dat het doel is om iedereen uit te nodigen om gezondheid in eigen hand te nemen.
Zolang de bevolking afhankelijk is, en blijft, van dokters, komt de genezing altijd te laat.
Iedereen is er veel meer gebaat om ziekte te voorkomen. Maar ... dat vraagt om een andere manier van denken; en doen.

Zelfgenezen gaat over het verschil tussen subjectieve en objectieve beleving.
Elke vorm van genezing is gebaseerd op zelfgenezing: het herstel van het natuurlijke functioneren van levende cellen.
Het gaat er dan om wat je daar zelf aan doen kan; hoe je met je eigen welzijn bent betrokken.
Het idee dat het vanzelf gaat, of dat je lichaam is te vergelijken met een object of machine is fnuikend; mogelijk zelfs dodelijk.

Vandaar dat dit boek is opgezet als een ontdekkingsreis, een excursie. Het ontdekken van je eigen lichaam.
Doordat we ons lichaam be-leven, is dit boek doorkneed met illustraties en oefeningen om aan den lijve te ervaren hoe je met je lichaam omgaat.
Omdat we soms onze ervaring meer intens kunnen beleven als we die met anderen delen zijn de oefeningen voorgesteld als sport en als spel. Doe ze zelf of doe ze samen.
Door deze ervaring op te doen en met anderen te delen ontstaat “Aanstekelijke Gezondheid”; dit is een logo van SIG (www.integralegeneeskunst.org).

“Zelfgenezen: een ProBaat middel” was een titel die we hebben overwogen: inspelend op de kost die voor de baat uitgaat. (De kost is het investeren in je eigen welzijn.)
“(Genezer) Genees jezelf” was een andere titel waar we aan dachten: die aangeeft dat je uiteindelijk – ook als genezer – alleen jezelf kan genezen. De rest is (soms vitale) hulp.
“Voorkomen is beter dan Genezen” was een andere doordachte titel: dat is waar het om gaat: door je lichaam te begrijpen kan je het verzorgen en daardoor ziekten voorkomen.
“Begrip voor Ziekte en Herstel” leekt een compromis als opstap om weg te komen van het denken in termen van ziekte. Maar zolang Ziekte nog centraal staat wordt niet duidelijk dat het gaat om verstoorde gezondheid. Het doel van dit verhaal is om Gezondheid een eigen plaats en aandacht te geven.

  • Waar we naar streven is het ontwikkelen van een direct – subjectief, beleefd – begrip van en voor gezondheid. Opdat we dat zelf en met anderen kunnen be-leven.
  • Wie wil kan daar een eigen inbreng in hebben door via de website www.zelfgenezen.nl vragen en suggesties voor te leggen, en (direct) met anderen te delen.

O#o

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: