Slaap SIGLogo(t)

Slaap - De Grote Genezer

In de slaapcyclus doorlopen we 4 niveaus van bewustzijn.
We schakelen daarin over van omgevings- naar lichaams-, orgaan- tot celbewustzijn.
In hersenmetingen houdt dit verband met beta-, alfa, theta- en delta- hersengolven.
In alles wat we doen maken we gebruik van de samenhang daartussen; dat is te leren gebruiken.

Wordt vervolgd ...

 

 

 

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Slaap] [Voel je Goed] [Leefstijl] [Placebo] [Handboek] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: