SIGLogo(t)
Mysterie spelen

De Mysteriespelen uit het oude Griekenland zijn nog steeds actueel. Indertijd werd al begrepen dat ons gedrag wordt bepaald door het samenspel van onze organen. De Boeddhistische en Indiase geneeswijze laat dat ook zien: wat op de ene plek bekend staat als de Organen, wordt ergens anders benoemd als gevoel of als Goden. “Goden” zijn in die zin te vergelijken met de “Archetypen” van Jung. Het is ook te vertalen met ‘basale principes’.  De verschillende goden van de mysteriespelen zijn te vergelijken met verschillende gedragsvormen. (De geschillen tussen de Goden in de Griekse Mythen zijn beschrijvingen van de sociale, psychologische en fysieke conflicten (ziekten) zoals we die allemaal kunnen beleven. Elke godheid (basisprincipe) van het Griekse Pantheon komt overeen met een orgaan, een klank, een kleur, een beleving, ... In de Mysteriespelen werd de mogelijkheid geboden om de andere archetypen te be-leven. Een rollenspel, zoals men tegenwoordig ook de managers traint om ander gedrag te kunnen gebruiken. De Mysteriespelen zijn interessant omdat ervan het samenspel van die ‘goden’ veel bekend is. De Griekse mythen, de astrologie, de kruidengeneeskunde, de gevoelsbelevingen, ... Ze zijn allemaal met elkaar verbonden.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: