Inleiding SIGLogo(t)

Zelfgenezen - Inleiding

Wat we over ons lichaam leren helpt ons niet om langer of beter te leven.
Zelfs artsen leren ‘niets’ over de beleving van ons lichaam.
Ze leren alleen van, over, de beschrijving van ons lichaam.
Wat niet aan bod komt is dat is lichaam een kolonie is van levende cellen.

Elke cel in je lichaam leeft; en elke levende cel heeft bewustzijn.
Het is niet ‘bewust-zijn’ zoals wij dat kennen.
Het is ook niet het bewust zijn zoals filosofen of psychologen beschrijven.
Ons eigen/collectieve (zelf)bewustzijn is op celbewustzijn gebaseerd.

Elke individuele cel leeft; en heeft eigen bewustzijn.
In ons lichaam is bewust-zijn direct met materie verbonden.
Elke molecule is informatie-drager: antenne en actief geheugen.
Ons hele lichaam is een supercomputer, opgebouwd uit levende cellen.

Alle lichaamsmaterialen zijn aangemaakt en aangelegd door die levende cellen.
De lichaamsanatomieis een gevolg van levend(ig)e celcommunicatie.
De lichaamsfysiologie is een gevolg van celcommunicatie.
Ons hele lichaam is een 'computer' waarvan de software de hardware bepaalt.

Integrale Samenhang

Hoe dat werkt zie je meest duidelijk nadat iemand is overleden.
Het hele lichaam is dan nog vaak intact; alle materie is aanwezig.
Maar  de samenhang, de software, van het lichaam is verloren.
Zodra de lichaams-samenhang-informatie (Qi) ontbreekt, vallen de cellen uiteen.

Wat we leren over het lichaam, als anatomisch object, is onbruikbaar voor leven.
Het is alleen 'goed' om het lichaam mee te repareren, alsof het een object is.
Ook de gedragspsychologie doet alleen maar ‘alsof je bent te programmeren’.
Wat ontbreekt in het verhaal, is het bewustzijn van al je levende cellen.

Lichaamstaal

Onze taal is op lichaamstaal gebaseerd: de informatiedeling tussen cellen.
De signalenoverdracht gebeurt ondermeer via neuronen en hormonen.
Acupunctuur en homeopathie werken met die overdracht van elektromagnetische signalen.
Maar er is een diepere laag van informatiesamenhang: cel-/lichaamsbewustzijn.

Oude geneeswijzen hebben al heel lang begrepen dat je lichaam een eigen wijsheid heeft.
Je lichaam is deel van een ononderbroken keten van levende cellen; ei en sperma.

Ons lichaam is zo deel van een ononderbroken keten van leven, van miljarden jaren
.
Daarbij is, vanaf microben, levenservaring ingebouwd in onze cellen 'als DNA'.

Alle vormen van leven zijn daarin verbonden, via de voedselkringloop.
Via voedselkringloop wisselen allen vormen van leven DNA/informatie uit.
Alle vormen van leven, zijn deel van leven van Aarde.
Samen leren ze om optimaal op Aarde te kunnen leven.

Lichaamswijsheid

Ons lichaam is daar deel van.
Leven gaat over leren.
Leven is het omgaan met informatie.
Leven is het leren omgaan met Vrije Keuze.

Dat is wat dokters in hun opleiding niet leren.
Dat is wat je op school ook niet kan leren.
Dat kan je alleen leren in omgaan met je eigen lichaam.
Je kan het alleen leren van/in/met/door je eigen lichaam.

Je lichaam heeft levenskennis opgebouwd over miljarden jaren.
Je lichaam heeft haar eigen wijsheid, in lichaamstaal.
Lichaamstaal is niet hoe wij praten, maar waarin cellen communiceren.
Lichaamswijsheid is niet hoe wij denken over het lichaam, maar hoe onze lichamen in zichzelf 'denken'.

Lichaamskennis

Ons denken is een gevolg van de informatie-uitwisseling tussen onze cellen.
Onze gedachtewisselingen zijn gebaseerd op informatiestromen IN ons lichaam.
Lichaamskennis is niet Over, maar VAN ons lichaam.
ONS lichaam, want we zijn via voorouders allemaal met elkaar vervonden.

Dat is wat je niet op school of van dokters kan leren.
Die leren hoe jij je lichaam kan bekijken, of behandelen.
Maar bekijken en behandelen van buitenaf komt altijd te laat.
Het gaat erom, om je lichaam te kunnen be-leven.

Lichaamsbeleving leren we gedurende ons hele leven.
We ontwikkelen van baby naar kind, puber en volwassene.
We leren omgaan met lichaam, gedachten, bezieling en autonomie.
Maar we zijn daarin, in Vrije Keuze, allemaal met elkaar verbonden.

Elke mens is daarin vergelijkbaar met een cel in een lichaam.
Alle mensen samen vormen zo het lichaam van de mensheid.
Ook de mensheid heeft een eigen wijsheid, en ‘lichaamstaal’.
Want de mensheid gebruikt de lichaamswijsheid en lichaamstaal van onze cellen.

Organisch bewustzijn

In het ziek worden zien we dat die cellen samenhangen door communicatie.
Cellen, organen, en lichamen vormen samen de mensheid.
Elk communiceert daarin op een eigen manier; met een eigen bewustzijn.
De oude culturen begrepen dit, en leerden om daarmee te werken.

Ingeval van ernstige ziekte is die samenhang te beleven.
Het kan dan zijn dat je organen niet meer goed samen functioneren.
Dan is ook te ervaren dat gedachten niet meer goed zijn te scheiden.
Koorts ijlen is daarvan een voorbeeld; warrig dromen in het waken.

Lichaam, denken, ziel en geest zijn in leven met elkaar verbonden.
Samen vormen ze de overbrugging tussen lichaam en geest.
Ons lichaam heeft daarin haar eigen leven, en eigen wijsheid.
In sommige culture, ook hier, noemt met die lichaamswijsheid soms "god'.

In veel oude verhalen is die samenhang via symbolen beschreven.
Bekend is het verhaal van de centaur; half mens en half beest.
Ons lichaam wordt vergelekenis met een "nobele' paard )met eigen bewustzijn).
Onze ziel werd daarin vergeleken met de berijder; de ruiter.

Bewust leven

Het gaat erom dat de berijder met het lichaam leert omgaan.
Tegenwoordig zouden we zeggen: de gebruiker en de ‘supercomputer’.
De kern van het verhaal is dat je jouw lichaam dus moet leren kennen.
Maar ... dat leer je niet op school, en dat is wat artsen ook niet leren.

Vandaar dat deze webzaait werd ontwikkeld, opdat je het zelf kan leren.
De kern van het verhaal is dat je eigen lichaam een eigen wijsheid heeft.
Je kan die lichaamswijsheid zelf leren kennen en begrijpen.
Daardoor kan je ook direct, en veel beter, voor je lichaam zorgen.

Dat vereist wel dat je op een andere manier leert denken: door te voelen.
Het gaat hier niet om modellen van beschrijving, maar om je be-leving.
In feite gaat het niet om jouw beleving, maar die van je lichaam.
Zoals de oude religies zeggen: op Aarde leer jij je vermogen als schepper te be-leven.

Ons lichaam is daarin ons handvat op/met de Aarde.
Je lichaam heeft miljarden jaren ervaring in omgang met Aarde.
Al die informatie ligt opgeslagen in je Lichaam (o.a. in DNA).
Zoals gesteld: sommige mensen noemen dat god.

Leren zelfgenezen

Het gaat erom van je lichaamskennis te kunnen leren.
Dat betekent dat je in lichaamstaal moet leren communiceren.
Dat is geen taal van objectieve beschrijving, maar subjectieve be-leving.
Het vermogen om dat te doen, is ingebouwd in je lichaam.

Op deze webzaait is “versie nul” van het “Handboek Zelfgenezen” te vinden.
Je kan daarin lezen hoe je met zelfgenezen kan werken.
De webzaait is opgezet om daarmee samen elk te leren omgaan.
Vandaar dat er een samenwerkwebzaait is waarin we dat samen kunnen leren.

Op school heb je over je lichaamswijsheid ‘niets’, of heel weinig, geleerd.
Op deze webzaait vindt je niet meer dan een beschrijving.
Lichaamswijsheid kan je alleen goed leren van je eigen lichaam.
Levenswijsheid (daar gaat het om) leer je door eigen wijsheid met anderen te delen
.

Welkom bij deze webzaait "zelfgenezen".
De teksten hier zijn bedoeld om je te inspireren.
De essentie is, dat je in/van  je lichaam kan leren.
Hier kunnen we dat wat we elk leren met elkaar delen.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Inleiding] [Overzicht] [Handboek] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: