Onwetenschap SIGLogo(t)

Voor de geneeskunde is een fundamentele rechtzetting nodig:
De wetenschap van de dode materie helpt niet voor het begrijpen van LEVEN.
Leven is gebaseerd op het kunnen omgaan met Vrije Keuze; dat vermogen is ingebouwd in elk levend lichaam.
Alle lichamsmaterialen zijn aangemaakt door levende cellen, om te kunnen omgaan met, en reageren op, informatie.

Sommige artsen, die zich wetenschappers beschouwen, bestempelen sommige behandelwijzen als ‘onwetenschappelijk’.
Het is verstandig om zulke mensen Onwetenschappers te noemen: kennelijk weten zij wat ‘onwetenschappelijk’ is.
Het is daarnaast nodig om Onwetenschap te definiŰren: een emotionele benaderingom wetenschappelijk onderzoek te voorkomen/beperken.
Wetenschap onderzoekt wat het niet kent; onwetenschap/onwetenschappers proberen dat te voorkˇmen.

Onwetenschappers gebruiken geen logica maar emoties.
Ze werken op basis van smaad en karaktermoord, van onderzoekers.
Ze gebruiken de media in plaatsvan laboratoria om hin doel te bereiken.
In de geneeskunde is het effect dat ze voorkˇmen van ziekte  willen voorkˇmen.

Onwetenschap is vergelijkbaar met een ziekte.
Veel van de onwetenschap dient commerciŰle belangen.
Informeel woredtgesteld dat 4 miljoen/jaar zobesteed wordt.
Als bij een detective: zie wei ermee gebaat is.

Enkele voorbeelden: de melk-/vlees-/farma-/gen-tech-industrie.
Dokters worden omgekocht om via ‘onderzoek’ dit te ‘steunen’.
Universiteiten worden ‘gesponsord’ om onderzoek te ‘onderbouwen’.
Maar vooral: onderzoekers die laten zien wat hier niet klopt worden (systematisch) verguisd.

Onderzoek zelf wat zich op dit gebied afspeelt.
Leer erop te vertrouwen dat deze industrie niet is te vertrouwen.
Hun belang ligt in het maken van (veel) winst; niet in het genezen.
Voorkˇmen van ziekte is juist in strijd met hun eigenbelang; geldwinst.

De Vereniging tegen de kwakzalverij is daarvan een voorbeeld.
Typerend is hun naam ip het internet: kwakzalverij.nl.
Elk jaar proberen ze goed onderzoek in kwaad daglcht te stellen.
Dat gebeurt door het uitreiken van ‘de zogenaamde kakadoris prijs.

Het is van belang dat het publiek doorziet wat zich hier afspeelt.
De kakadoris prijs is een poging tot manipulatie door intimidatie.
Begrijp de de Kwakzalvers.nl van de nomonanten iets vrezen.
Doorzie dat het gaat om goed onderzoek, engoede onderzoekers.

Apart is de psychologie van de kakadoris prijs beschreven.
Daar is te lezen dan hun steen des aanstoods, de steen der wijzen is.
De steen symboliseert hun basisidee; de wetenschap van dode materie.
De wijzen zien dat dit exact toont waarom dit niet voor de geneeskunde is te gebruiken: leven verschilt van een steen juist doordat het laat zien dat het gaat om ons gebruik van Vrije Keuze.

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: