Behandelaars SIGLogo(t)
 1. “Geld”
 2. “Status”
 3. “familietraditie”
 4. “mensenliefde”

Behandelaars hebben elk hun individuŽle redenen waarom ze willen genezen.
Mensenliefde, het daarwerkelijk willen genezen, staat vaak op de laatste plaats.
Behandelaars groepeerden zich in gilden om samen hun eigenbelangen te verzorgen.
Zolang behandelaars willen verdienen aan ziekte, houdt dat ziekte in stand: dat is omgezond voor de volksgezondheid.

Behandelaars willen vaak ‘erkenning’ krijgen, niet om te laten zien dat wat ze doen goed doet, maar omdat ze dan zijn verzekerd van betaling; “je geld EN je leven” lijkt soms het motto.
Dat soet de gezondheidszorg geen goed: behandelaars willen liefst steeds behandelen; terwijl patiŽnten liefst behandeling/ziekte willen voorkůmen.
Alle behandelaars asen allemaal op hetzelfde geld: jouw geld; de verplichte verzekering is een belasting voor het onderhouden van deze situatie.
De integratie van geneeswijzen is de (bio)logische aanpak voor het voorkůmen van ziekten, maar de samenwerking tussen alle geneeswizen wordt momenteel voorkůmen door broodnijd; gereguleerde behandelaars willen het voorkůmen van ziekten voorkůmen

  Het is heel gemakkelijkom deze ongezonde situatie te genezen.
  Leer zelf je gezondheid te verzorgen.
  Leidt zelf je gezondheidsverzorgers op.
  Ondersteun hen in wat ze doen opdat ze niet aan genezen hoeven te verdienen.

Veel behandelaars willen niets liever dan dat.
Idealiter willen ze liefst niets doen; is dat niet wat we allemaal willen?
Idealiter doen ze graag goed wat ze het beste kunnen; ook dat willen we allemaal.
Het is heel gemakkelijk om ze daartoe te ondersteunen: doe dat samen.

Geld is het grootste probleem in/van de gezondheidszorg.
Zolang mensen bankgeld gebruiken, is dat niet te genezen.
Het is belangrijk dat mensen (weer) vanuit EigenWaarde (leren) leven.
En het is belangrijk dat ze elkaar daarin (weer) leren ondersteunen.

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Oplossingen] [Doe Mee !] [PatiŽnten] [Behandelaars] [Producenten] [Beleidsmakers] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: